Vurdering af campingpladser efter de nye regler

Flere campingpladsejere modtog i foråret 2023 brev fra Vurderingsstyrelsen, hvor det blev varslet, at ejendommen ændrede kategorisering fra landbrug til erhverv ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, hvor den første vurdering har termin den 1. marts 2021.

Beskatningsgrundlaget fra 2024 og frem

Det fremgår direkte af bemærkninger til den nye Ejendomsvurderingslov, at rekreative arealer vil skulle omfatte erhvervsejendomme, som hovedsageligt anvendes til fritidsaktiviteter såsom til golfbane, park, forlystelsespark, campingplads og legeplads og grønne områder beliggende i byzone.

Der kan dog være yderligere momenter på ejendommen, som gør at en andel heraf evt. vurderes som ejerbolig, butik/kontor mv., men størstedelen af en campingplads vil ud fra bemærkninger til loven skulle vurderes som et rekreativt areal. 

For de campingpladser, som fremadrettet bliver vurderet som erhvervsejendomme, vil beskatningsgrundlaget alene blive opgjort på baggrund af en grundværdi. Grundværdien ansættes ud fra en tiendedel (1/10) af den værdi som grunden ville have, såfremt der måtte opføres ejerboliger herpå. Ejendommens grundværdi ansættes endvidere ekskl. moms og på baggrund af den pågældende ejendoms grundareal.
 
Selve beregningsgrundlaget for ejendomsskatten (grundskyld) udgør 80% af grundværdien, og grundskyldspromillerne i samtlige kommuner er væsentligt nedsat og låst frem til og med 2028. 

Deklarationsproces, foreløbige og endelige vurderinger

På nuværende tidspunkt har de fleste erhvervsejendomsejere modtaget deres foreløbige 2023-vurdering, som danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat i 2024 og frem til og med den endelige vurdering er klar (forventeligt i 2025-2026).

På nuværende tidspunkt er det kun i meget begrænset omfang muligt at klage over de foreløbige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Umiddelbart er dette forbeholdt køb og salgssituationer, samt ejendomme som er helt eller delvist fritaget fra grundskyld eller vurdering.

Forud for modtagelsen af de endelige vurderinger vil alle ejere modtage en deklaration fra Vurderingsstyrelsen, hvor alle de oplysninger, som forventes at lægge til grund for vurderingen, vil blive belyst. Det er i denne del af processen meget vigtigt, at ejerne er opmærksomme på, om der er oplysninger som er mangelfulde eller som er direkte forkerte, således dette kan blive berigtiget forud for den endelige vurdering. Derved sikres det, at grundlaget for vurderingen kan blive så korrekt som muligt, og forhåbentligt vil de fleste herefter også undgå, at vurderingen af ejendommen bliver forkert.

Opsamling

Fremadrettet er der en stærk formodning for at størstedelen af en campingplads vil blive vurderet som et rekreativt areal, som i den nye ejendomsvurderingslov er under kategorien ”Erhvervsejendomme”.

På nuværende tidspunkt sker beskatningen på baggrund af de foreløbige 2023-vurdering, som ikke umiddelbart står til at ændre. De foreløbige vurderinger erstattes i 2025/2026 af endelige vurdering, som der på regulærvis kan klages over. Forud for de endelige vurderinger kommer deklarationsprocessen, hvor det er essentielt at man som ejer, får kigget samtlige dokumenter igennem og sikrer at grundlaget ikke er forkert eller mangelfuldt.

BDO står gerne til rådighed for rådgivning og assistance i forbindelse med både de foreløbige vurderinger, deklarationsprocessen og klage over de endelige ejendomsvurderinger.