Der blæser milde vinde mod campingpladserne

Som følge af regeringens klimaaftale, som arbejder hen imod en grøn energisektor og en grønnere industri, bliver reglerne for elforbrug til rumvarme forventeligt lempet.

Der gælder helt særlige regler for refusion af elafgift til momsregistrerede campingpladser.

Som alle sikkert er bekendt med, så har campingbranchen generelt set været genstand for stor bevågenhed både hos Skattestyrelsen gennem de senere års kontrolaktioner og politikernes efterfølgende
lempelse af en del af afgiftsforholdene.

I dag kan refusionsreglerne for campingpladser kort opdeles i tre dele:

  1. Fuld afgiftsrefusion for campingpladsens forbrug til procesmål, som fx lys på pladsen, kontormaskiner, køleskabe m.m.
  2. Delvis afgiftsrefusion for den del af campingpladsens elektricitet, som anvendes til rumvarme eller komfortkøling, som fx elektricitet i airconditionanlæg, elradiatorer samt elvandvarmere, såfremt der opsat og aflæst bimålere.
  3. Den elektricitet, som anvendes i campingvogne medbragt af campister, kan ikke tilbagebetales, medmindre reglerne om salg af elpakker anvendes.
     

Elforbrug til opvarmningsmæssige formål

Det er regeringens hensigt med klimaaftalen, at den delvise afgiftsrefusion for elektricitet anvendt til rumvarme eller komfortkøling skal ophæves, men heldigvis for at erstatte den med fuld afgiftsrefusion, jf. pkt. 2 ovenfor.

Vedtages lovforslaget, hvilket vi forventer sker inden årets udgang, betyder det, at den generelle campingplads vil have adgang til fuld afgiftsrefusion for al elektricitet, som anvendes på pladsen.

Husk dog, at der stadig gælder yderligere betingelser for afgiftsrefusion af campisternes forbrug i egne campingvogne, jf. reglerne om salg af elpakker.

Vi anbefaler, at selvom campingpladserne har opsat målere til måling af elforbrug vedrørende opvarmningsformål m.m. og løbende aflæst disse, så bør campingpladserne ikke afinstallere målerne. I stedet bør der stadig foretages en løbende aflæsning for på den måde at sikre, at elforrbruget til disse formål ikke løber løbsk på pladsen. 
 

Har I spørgsmål?

Vi står til rådighed, hvis der opstår spørgsmål om den afgiftsmæssige behandling på campingpladsen, herunder hvis der ønskes sparring i forhold til optimering heraf.
 

Kontakt os 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.