Omstillingspuljen rækker igen ud til hårdt ramte virksomheder

Flere virksomheder og brancher er fortsat påvirkede af Coronakrisen og nedlukningen af samfundet, heriblandt turisme- og oplevelsesbranchen, som i disse tider får ekstra økonomisk hjælp til at tilpasse sig fremtiden.

D. 29. januar 2021 åbner anden ansøgningsrunde for den såkaldte Omstillingspulje, der er målrettet virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille sig organisatorisk som følge af Coronakrisen. Tilskuddet er her møntet udvikling og omstilling af virksomheden, herunder uddannelse, digitalisering, grøn omstilling samt muligheden for at investere i nye produkter eller markeder.

Selvom puljen har særligt fokus på virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhverv, kan alle virksomheder, som er hårdt ramte af samfundssituationen, søge om tilskud. Første ansøgningsrunde forløb i perioden den 30. oktober til og med den 13. november 2020, hvor 230 danske virksomheder fik tildelt tilskud.

Fristen for anden runde forventes ligeledes at være forholdsvis kort ligesom sidste ansøgningsperiode, hvorfor det er vigtigt at være hurtigt ude.  

 

Hvem kan søge Omstillingspuljen?

Alle ramte virksomheder – på tværs af brancher og geografi – kan søge om et tilskud fra Omstillingspuljen.

Der er dog enkelte krav, som skal være opfyldte, før virksomheden er berettiget et tilskud:

  • Virksomheden skal som udgangspunkt være privatejet. Fonde, foreninger og selvejende institutioner kan dog også søge puljen, såfremt omstillingsbehovet er ekstra stort hos disse.
  • Virksomheden skal være registreret under et dansk CVR-nummer.
  • Virksomheden skal have dokumentation på, at den som følge af Coronakrisen er hårdt ramt. Dette skal konkret fremgå som et fald i omsætningen på min. 30 procent, som denne omgang måles ud fra kalenderåret 2020 sammenlignet med 2019​.
  • Virksomheden skal kunne dokumentere, at den forinden Coronakrisen havde en sund økonomi og drift (fx via regnskaber mv.).
  • Virksomheden skal have en konkret plan for den fremtidige omstilling.

Der er som udgangspunkt ikke mange ting, virksomheder ikke kan søge tilskud til, men udgangspunktet skal dog være, at omstillingen eller tilpasningen skal være afledt af Covid-19.

 

Hvor meget kan virksomheder søge?

Virksomheder kan søge et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kroner pr. virksomhed. Det maksimale tilskudsbeløb afhænger dog af faktorer som virksomhedens størrelse og behov, herunder antal ansatte.

 

Antal ansatte i virksomheden

1-9 ansatte

10-49 ansatte

50-249 ansatte

Over 250 ansatte

Maks. tilskudsbeløb

Op til 250.000 kr.

Op til 500.000 kr.

Op til 1.000.000 kr.

Op til 1.500.000 kr.

 

Virksomheder kan søge om tilskuddet, såfremt de opfylder kravene for målgruppen ud fra følgende kriterier: Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan, Covid-19-relevans, Potentiale og Branchetilhørsforhold.

Hver ansøgning betragtes ud fra disse kriterier og vurderes gennem et pointsystem, hvor en virksomhed kan få maks. 14 point. Virksomheder inden for de primære brancher – herunder turisme- og oplevelsesvirksomheder - tildeles dog helt særligt 2 ekstra point. Andre brancher er således ikke afskåret fra støtten, men kan kun i alt få 12 point.

I første ansøgningsrunde blev Omstillingspuljen uddelt til de virksomheder, som fik mellem 11-14 point, hvor der her primært var tale om hoteller, restaurationer, events og lignende.  

 

Hvordan søger man tilskud?

I ansøgningsskemaet, som offentliggøres, når ansøgningsrunden åbner den 29. januar, skal der vedhæftes dokumentation for virksomhedens situation, herunder bl.a. en rådgiverrapport, faktura og betalingsdokument, tilbud i forbindelse med omstillingen, en virksomhedsslutrapport med mere.

Tildeles virksomheden tilskud, gælder der ligeledes regler for støtten, som er vigtige at være opmærksom på. Fx skal egenfinansieringen på 25 procent være kontant – og dette kan ikke ske med egne timer. Det anbefales derfor, at du som virksomhedsejer eller -leder altid sætter dig grundigt ind i reglerne for ansøgning eller tildeling af tilskud, eller tager fat i din rådgiver på området for sparring. 

 

Få rådgivning om Omstillingspuljen

Sidder du med spørgsmål rettet Omstillingspuljen, eller ønsker du vejledning ift. ansøgning, dokumentation eller lignende, står vores eksperter klar til at rådgive dig. Kontakt os i dag for at høre mere om dine muligheder for at modtage tilskud via puljen. 

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.