Skattemæssige superfradrag

Regeringen har indgået aftale om en grøn skattereform, som blev vedtaget 8. december 2020.

Med den politiske aftale ønsker regeringen at gøre Danmark mere grøn blandt andet ved at tilskynde til investeringer, der kan gavne miljøvenlige investeringer gennem væsentligt øgede skattemæssige fradragsmuligheder.
 

Midlertidigt grønt investeringsvindue

Regeringen åbner for et midlertidigt grønt investeringsvindue. Dette indebærer, at afskrivningsgrundlaget for driftsmidler, herunder maskiner og inventar mv. forhøjes til 116 % af kostprisen. Med andre ord kan der foretages skattemæssige afskrivninger på 116.000 kr., for hver 100.000 kr. der investeres.

Dette skal tilskynde virksomhederne til at investere i nye driftsmidler. Det øgede afskrivningsgrundlag er dog kun midlertidigt og vil kun gælde for fabriksnye driftsmidler, der erhverves i perioden fra den 23. november 2020 til den 31. december 2022.

Det øgede afskrivningsgrundlag vil ikke gælde for maskiner, der drives af fossile brændsler samt personbiler og skibe. Det øgede fradrag gælder heller ikke investeringer i faste anlæg, som kan afskrives med 15 % eller infrastrukturanlæg, der kan afskrives med 7 % om året.

For de driftsmidler man erhverver med forhøjet afskrivningsgrundlag i denne periode, skal der føres en særskilt afskrivningssaldo.

 

130 % fradrag for udviklingsomkostninger

Regeringen ønsker at gøre det muligt for virksomheder at tilpasse sig en grønnere produktion ved at øge incitamentet til at investere i forskning og udvikling. I det vedtagne lovforslag er det besluttet, at virksomheder kan fratrække 130 % af de udgifter, der er afholdt til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Med andre ord kan udgifter, der er anvendt til udvikling af nye teknologier og nye processer med videre, med en reel nyhedsværdi, fradrages med et større beløb end de faktiske udgifter, der er afholdt. Fradraget for forsknings- og udviklingsudgifter er blevet forhøjet med hhv. 27 % i 2020 og 25 % i 2021, således at fradraget samlet vil udgøre 130 % i indkomstårene 2020, 2021 og 2022. Superfradraget gælder såvel for løbende udgifter afholdt til forsknings- og udviklingsaktiviteter såvel som driftsmidler, der er erhvervet til brug for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Fradraget gives op til beløbsgrænser på 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022 for hvert selskab.

For selskaber, der indgår i en sambeskatning, gælder beløbsgrænsen samlet for alle selskaberne i sambeskatningen, da beløbsgrænsen fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til størrelsen af de afholdte forsknings- og udviklingsudgifter.

 

Forøgelse af grænsen for straksfradrag for småaktiver

Endeligt er det besluttet, at beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser permanent skal hæves fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Også denne ændring har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.