Showstopper for kommunale og regionale solcelleanlæg

I kommuner og regioner er der generelt stor vilje over for grøn omstilling – og her spiller solcelleanlæg en afgørende rolle. Etablering af kommunale solcelleanlæg har ellers haft svære kår, men er af flere omgange alligevel blevet muligt gennem dispensationer og ændret lovgivning for eksisterende anlæg.

Politisk har der været vilje til at understøtte den grønne omstilling i kommuner og regioner via en lempelse af det regelsæt, der er i spil. Men seneste konkrete ændringer i regler for kommunale og regionale solcelleanlæg viser nu, at det for fremtiden ikke vil være muligt at etablere nye solcelleanlæg i forbindelse med eksisterende ejendomme.

Den helt centrale udfordring er her, at Energistyrelsen i forhold til nettoafregning og øjebliksafregning nu vil stille krav om identitet mellem el-producent og el-forbruger. Da kommuner og regioner som udgangspunkt har forbud mod elproduktion, betyder dette et stop for yderligere grøn omstilling via solcelleanlæg på eksisterende ejendomme.
 

Den politiske aftale

Senest er der den 18. december 2020 indgået en politisk aftale om dispensation for alle eksisterende kommunale solcelleanlæg. Men der har også været fokus på at skabe bedre muligheder for, at kommuner og regioner kan etablere nye solcelleanlæg. I klimaaftalen fra den 22. juni 2020 er der konkret tilkendegivet, at det såkaldte identitetskrav for egetforbrug af el til vedvarende energi skulle ændres, så der bliver åbnet op for, at virksomheder kan investere i mere solenergi.
 

Regelændringer

Ovenstående er nu implementeret i reglerne for nettoafregning og øjebliksafregning – men desværre ikke så det giver kommuner og regioner yderligere mulighed for investering i solcelleanlæg.

Energistyrelsen oplyser, at de i deres administration af ordningerne har stillet krav om identitet mellem ejer af solcelleanlæg og forbrugeren af elektriciteten. Dette vil nu blive ændret, så der i stedet stilles krav om identitet mellem el-producent og el-forbruger. Det betyder, at solcelleanlæggene kan ejes af andre.

Kommunen og regionen skal fortsat anses for at være producent af elektriciteten på anlægget, fx gennem aftale om råderet over anlægget. Og det er lige her problemet ligger, da det helt centrale forbud mod kommunale og regional elproduktion i elforsyningsloven ikke gør det muligt.
 

Stadig muligt at etablere solcelleanlæg i nybyggeri eller gennemrenoverede bygninger

Kommuner og regioner kan dog fortsat etablere solcelleanlæg i forbindelse med nybyggeri eller gennemrenoveringer, der ligestilles med nybyggeri. Det er i begge situationer krav om, at solcelleanlægget er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen. I disse særlige tilfælde kan anlægget opnå dispensation fra kravet om selskabsudskillelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.