Regeringsgrundlagets påvirkning på energi og forsyningsområdet

Den nye regering har netop sent deres regeringsgrundlag ud. Heraf fremgår det, at der på mange områder stadig er stort fokus på energi og forsyningsområdet - specielt når det også hænger sammen med klimaområdet.

 

Nogle af de tanker regeringen har er:

 • Forkortelse af sagsbehandlingen i forbindelse med etablering af vedvarende energi.
 • Igangsættelses af analyse i forhold til den nuværende opgavefordeling, der er i forbindelse med udbygning af vedvarende energi, hvor noget ligger ved staten, noget med regionerne og igen noget ved kommunerne. Dette vurderes at kunne gøres mere effektivt.
 • Øge afkoblingspuljen så der frem mod 2030 ikke skal betales for afkobling af gasnettet for forbrugerne.
 • Fokus på energieffektivisering af private hjem, virksomheder og offentlige bygninger.
 • Igangsætte en udbygningsplan for elnettet samt afdække tiltag til at understøtte rettidige og effektive investeringer.
 • Øge produktionen af biogas, herunder fremrykke de aftalte udbud.

 

Også i vandsektoren er der en del tanker fremme, som kommer til at påvirke sektoren, blandt andet:

 • Initiativ til at der laves en akut plan i forhold til BNBO. Der har ikke været den fornødne fremdrift i forhold til at beskytte det danske drikkevand.
 • Der iværksættes en kortlægning af de 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområder
 • Der arbejdes på et forbud for PFAS.
 • Der skal undersøges, hvor der giver mest mening at udbygge rensningsanlæg, så større vandmængder bedre håndteres, og antallet af overløb nedbringes.
 • Der skal højere afgift på udledning af udledning af urenset spildevand f.eks. ved overløb.
 • Det skal gøres nemmere for vandselskaber (vand og spildevand) at etablere grønne løsninger så som biogas-, pyrolyse-, kalkrensningsanlæg m.v.  

 

Alt i alt en masse interessante initiativer på energi og forsyningsområdet. Klimamålsætningen fastholdes frem til 2030, men øges frem mod 2050. Så vi vil formentlig i de kommende år se en masse initiativer, som skal være med til at sikre, at vi når disse målsætninger både i 2030 og 2050.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.