Reaktioner på KL’s dødsliste

KL offentliggjorde tilbage i december deres ”dødsliste” med de affaldsforbrændinger der - ud fra en analyse af sektoren - skulle lukke. Listen var ventet i spænding og var i høj grad en pligtopgave for KL, som Folketinget havde pålagt dem.

Listen viser, at 10 affaldsværker ud fra analysen klarer sig dårligst, og derfor lyder vurderingen, at de skal lukke inden 2030.

De 10 værker er:

  • Argo (Roskilde)
  • MEC Bioheat & Power (Holstebro)
  • I/S Norfors (Hørsholm)
  • Affaldsselskabet Vendsyssel Vest AVV (Hjørring)
  • AffaldPlus (Slagelse)
  • Sønderborg Kraftvarme I/S
  • Aars Fjernvarme
  • Svendborg Kraftvarme A/S
  • Hammel Fjernvarme
  • Bornholms Affaldsbehandling (BOFA).

Der er flere elementer i den foreslåede nedlukning, som umiddelbart ikke kan leve op til den politiske forventning til den liste KL skulle udarbejde.

For det første er 3 af de 10 værker ikke kommunalt ejede, og det kræver derfor, at man ændrer lovgivningen, hvis man skal kunne tvangslukke disse. Det skal desuden også skal afklares, om det er i overensstemmelse med EU lovgivningen. For det andet har der været en politisk forventning om, at de strandede omkostninger (restgælden som følge af nedlukningen) vil ligge i omegnen af 200 mio. kr. Beregningen viser imidlertid, at restgælden for de 10 forbrændinger nærmere ligger i omegnen af 1 mia. kr. i 2030.


Analysen

KL har i forbindelse med analysen af affaldsforbrændingerne fået assistance fra EA Energianalyse, der har assisteret med at udarbejde et grundlag for vurderingen af, hvilke værker der ud fra de givne parametre vurderes at være ineffektive.

De væsentligste parametre, ud over den direkte økonomi forbundet med forbrændingen, har været miljøforhold, transport af affald og alternativ varmegrundlag. Der har derfor været mange elementer i spil i forhold til at lave en fuldstændig analyse.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at der optræder nogle forholdsvis nye anlæg på listen. Altså værker med en forholdsvis stor restgæld. Det vil typisk også være de nyere værker, der miljømæssigt klarer sig bedre. Når det er sagt, er det dog væsentligt at være opmærksom på, at mange af de ældre anlæg løbende er moderniseret og derfor også lever op til de nye miljøkrav.


Reaktioner

Der har allerede været mange reaktioner på analysen og dødslisten. KL har efterfølgende været ude og påpege, at rapporten bestemt ikke har været en ønskeopgave for dem. Men alternativet var værre.

Rapporten har naturligvis også mødt kritik fra de berørte værker. Med undtagelse af Svendborg Kraftvarme A/S, som forud for analysen og dødslisten allerede havde besluttet sig for at lukke affaldsforbrændingen.

Samtidig er der værker, der har identificeret fejl i analysen. Disse er givet videre til Energistyrelsen, så de kan inddrage det i det videre arbejde. Men det er umiddelbart svært at se, om det rykker ved placeringerne på listen. Andre har påpeget, at det ikke er alle miljømæssige aspekter, der er medtaget i analysen. Og så er der selvfølgelig det forhold, at der er værker på listen, der kun er få år gamle.

Bolden ligger hos politikkerne, som skal vurdere, om man vil gå videre med listen i sin nuværende form, eller om der skal ske noget andet for at få nedbragt affaldskapaciteten.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.