Power-to-x

Power-to-x, PtX, P2X eller ”strøm til noget”, kært barn har mange navne. PtX er betegnelsen for en proces, hvor grøn elektricitet bliver omdannet til et produkt, typisk brint, men det kan også være mange andre typer af brændsler, der er baseret på brint.

Disse produkter skal typisk anvendes de steder, hvor direkte anvendelse af elektricitet ikke er oplagt. Men samtidig kan PtX også anvendes til at udjævne forbruget af el, hvilket bliver et væsentligt element i fremtiden med forventet højere fluktuation i elproduktionen.  

Brint produceres ved elektrolyse hvor vandmolekylet (H2O) spaltes, således at brint (H2) adskilles fra ilt (O2). Denne proces skaber ud over brint og ilt også en masse varme. Det er derfor oplagt, at kommende PtX anlæg placeres i nærheden af fjernvarmenettet, for derved at kunne anvende den varme, der opstår.

Brinten kan som nævnt anvendes direkte som energikilde f.eks. i brintbiler, brintlastbiler og lignende, men den kan også anvendes som komponent i udvinding af e-fuels. Disse e-fuels laves med udgangspunkt i enten kvælstof eller kulstof. Ved anvendelse af kvælstof, kan der fremstilles f.eks. e-ammoniak, som kan anvendes i landbruget. Ved anvendelse af kulstof (carbon) kan der fremstilles f.eks. e-diesel, e-kerosin (jetfuel), e-metanol m.v. Disse e-brændstoffer kan så anvendes som erstatning for fossile brændstoffer, og derved hjælpe med overgangen til emissionsneutralt samfund. Kulstof, der anvendes i processen, fremskaffes ved CCU, altså fangst af kulstof fra udledning ved forbrænding af f.eks. biomasse eller affald.

 

Forsyningssektorens rolle i forbindelse med PtX

Der er allerede nu en række projekter undervejs, og med regeringens nylige udspil til strategi på dette område, hvor der er sat en stor sum penge af, må det forventes at PtX tager voldsom fart de kommende år.

Forsyningerne bør derfor være opmærksomme på de muligheder, der kan komme på dette område. Dette kan være som leverandør af kulstof i forbindelse med CO2 fangst, men også leverandør af varme, som kan anvendes i nogle af processerne. Og selvfølgelig levering af grøn elektricitet.

Forsyningerne vil også kunne deltage som aftager af varmen fra disse produktioner. Det vil formentlig kræve et lidt større forsyningsområde at kunne absorbere varmen, der må antages at blive produceret over hele året.

Forsyningerne vil også være oplagt som samarbejdspartner i forbindelse med disse projekter. Der er oftest tale om store projekter med mange spillere, hvor der kræves en stor del af de deltagende. Dette kan være i forhold til at løfte de krav, der stilles for modtagelse af tilskud, enten fra den danske stat, eller fra EU.


Illustration fra regeringens PtX strategi

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.