Opstart af nyt fjernvarmeværk

Med den usikkerhed der pt. er omkring energipriserne, har vi den seneste tid set en stor interesse for fjernvarmen. Hvis der er fjernvarme i nærheden, har det været oplagt med konvertering af eksisterende huse. Det er på det seneste gået rigtig stærkt med de huse der har gas.

Med den usikkerhed der pt. er omkring energipriserne, har vi den seneste tid set en stor interesse for fjernvarmen. Hvis der er fjernvarme i nærheden, har det været oplagt med konvertering af eksisterende huse. Det er på det seneste gået rigtig stærkt med de huse der har gas.

Det er dog ikke altid, at der ligger et fjernvarmeværk i nærheden som har mulighed for at forestå en sådan konvertering. Det kan også være at bysamfundet er for lille til en transmissionsledning eller lignende. Derfor er der mange bysamfund, der har været ved at undersøge, om det kunne være muligt at starte et fjernvarmeværk helt fra bunden og konvertere de huse, der ønskede at deltage i det.

Denne proces er ikke helt nem. Men det kan lade sig gøre. Timingen er rigtig vigtig i sådan et projekt. Projektet har nogle helt klare faser, som skal gennemgås, før det er realistisk at gå videre med projektet.

 

Fase 1 – undersøgelse af grundlag

Til at starte på skal det undersøges, om der er forbrugere nok, der kunne tænke sig fjernvarme. For at få et realistisk billede af dette, er det nødvendigt at indhente forhåndstilsagn. Da det kan være svært at vurdere den endelige pris, kan forhåndstilsagn være givet under nogle forskellige prisintervaller.

Disse forhåndstilsagn indsamles og gemmes.

På baggrund af disse tilsagn, som ikke er bindende, kan der startes på en analyse af projektets mulighed for at blive gennemført.

 

Fase 2 – Beregning af projektøkonomi

På baggrund af disse tilsagn kan der laves en vurdering af projektøkonomien. Dette kræver typisk lidt midler, hvorfor det kan være nødvendigt at skaffe lidt kapital - eventuelt fra et lokalråd, kommunen eller måske et fjernvarmeværk i nærheden, som kan hjælpe med dette.

Der er krav om at både samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi er positiv, før projektet kan gennemføres. Men viser det sig at være tilfældet, kan man gå videre med at indhente bindende tilsagn med udgangspunkt i de beregnede priser.

I forbindelse med beregning af projektøkonomi, er det væsentligt lige at være opmærksom på eventuelt frakoblingsgebyr på de nuværende gaskunder.

 

Fase 3 – Projektforslag m.v.

Når der er indsamlet nok bindende tilsagn, kan der arbejdes videre med projektforslag, udbud, finansiering mv.

Her kan der være særlige udfordringer i forhold til finansieringen. Er der tale om et helt nyt værk og et nyt selskab, kan det opleves, at renter og omkostninger til optagelse af lån vil være højere end for eksisterende værker. Det er derfor vigtigt med god finansiel rådgivning på dette område og en masse drøftelser med kommune og banker.

 

Fase 4 – gennemførsel af projekt

Når alt det indledende er på plads, så er det i princippet bare at få det ført ud i livet i form af udbud og tilbudsindhentning på de ting, der skal udføres.

Og når alle forbrugerne er koblet på, er der tale om almindelig drift derefter.

 

Afrunding

Ovenstående lyder meget simpelt og lige til at gå til, men der er en masse faldgruber og udfordringer.

For det første så vil denne proces tage typisk 3-4 år fra opstart til tilslutning. Det betyder også, at de folk, der gerne nu vil have fjernvarme, kan nå at ombestemme sig eller måske endda økonomisk blive tvunget til at vælge en anden opvarmningsform, da de ikke har råd til at vente på fjernvarmen.

Det er ikke altid nemt at finde frivillige kræfter, der vil starte et sådant projekt op. Det vil derfor være langt at foretrække, hvis det er muligt at blive koblet på et eksisterende fjernvarmeværk.

Der kan være udfordringer med at skaffe den nødvendige finansiering, og finansiering til nogle af de omkostninger der vil være forbundet med at undersøge muligheden for, om projekter er realistiske.

Samtidig vil vi anbefale, at man hurtigst muligt får professionel rådgivning med ind over projektet, da det ofte kan være komplekst.  

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.