Omstillingen i Fjernvarmeselskaberne

Det er ikke gået manges næse forbi, at Folketinget i 2020 vedtog den danske klimalov. Klimaloven har til hensigt at sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samtidig med, at den stræber for, at Danmark opnår at være klimaneutral senest i 2050.

Klimamålsætninger om at reducere emissionerne af drivhusgasser med 70 % i 2030 indebærer blandt andet, at den samlede bygningsmasse skal omstilles til bæredygtig og vedvarende energi. Her vil indsatser som udfasning af naturgas og efterfølgende udrulning af fjernvarme være et godt bidrag. Ikke alene bidrager denne konvertering til at opnå de fastsatte mål, men konverteringen bidrager også til at imødekomme de meget høje energi priser, som den enkelte forbruger har oplevet i den seneste tid.

 

Omstillingen er dog ikke uden udfordringer, og med de ”nye” klimamål modtog danske forsyningsselskaber en mindre presbold.

Til at støtte fremdriften i projekterne blev tilskudsordningen ”Fjernvarmepuljen” oprettet, der har det overordnede formål at fremme energieffektiv varme på bekostning af individuelle olie- og gasfyr. Manglende tilskudsmidler udgør en reel risiko for de danske fjernvarmeselskaber, da tilskudsordningen fordeles efter først til mølle-princippet.

En af aktørerne, som har benyttet tilskudsordningen, er Greve Fjernvarme A.m.b.a., hvor Direktør Line Carlsen også påpeger at:

 

For at få selskabsøkonomisk balance i projekterne søger Greve Fjernvarme derfor den statslige tilskudspulje ”Fjernvarmepuljen”. På den måde kan vi sikre en mere rimelig varmepris til nye forbrugere. En udfordring er dog, at Fjernvarmepuljen i 2023 ”kun” er på 295 mio. kr. – og herefter er der ikke afsat yderligere tilskudsmidler. I en kommune som Greve med aktuelt 11.000 naturgasforbrugere, hvor størstedelen samfundsøkonomisk bør konverteres til fjernvarme, er der potentielt så store anlægsprojekter, at de vil strække sig over 10 til 15 år”.

 

Med potentiel mangel på økonomisk bidrag kombineret med de høje anlægspriser, forekommer der dermed en risiko for at mindske fjernvarmens konkurrencedygtighed på lang sigt. At der kan blive behov for yderligere økonomisk statslig støtte, vil derfor ikke komme bag på Line Carlsen.

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er én blandt mange aktører, som de seneste år har måtte træde ekstra hårdt i pedalerne i bestræbelserne på at bidrage til opfyldelsen af klimamålene.

Fjernvarmen i Greve er i dag 87 % CO2-neutral, og deres varmeleverandør VEKS har en målsætning om 100 % CO2-neutral fjernvarme fra 2025. I fremtiden vil endnu flere bæredygtige varmekilder ligeledes komme på forsyningsnettet, som fx Geothermi, Power2X anlæg, solceller eller store kollektive varmepumper.

 

Da flere fjernvarmeselskaber simultant er blevet forpligtet til at igangsætte flere konverteringsprojekter, er en naturlig konsekvens opstået. Det har nemlig medført en voldsom forøget efterspørgsel på arbejdskraft og materialer til udlægning af rør, udskiftning af fjernvarme units og øvrige komponenter. Dette medfører den konsekvens, at priserne bliver presset, leveringstiderne forlænget og mangel på mandskab opstår, ligesom fjernvarmeselskaberne får sværere ved at budgettere og sikre stabile tilbud til nye forbrugere.

 

Det er for fjernvarmeselskaberne et svært marked at navigere med en stram tidsplan in mente, omstændighederne er ikke, som de plejer, og der må således tænkes i nye baner. Både i forhold til hvorledes der budgetteres, risikostyres samt hvem éns samarbejdspartnere skal være. Eksempelvis forventer Greve Fjernvarme A.m.b.a. som led i sin strategiske tilgang at udbyde sine anlægsprojekter i mindre områder, således det også er muligt at tiltrække de mellemstore entreprenører på markedet.

 

BDO har i mange henseender bistået flere fjernvarmeselskaber med rådgivning og revision og har således en finger på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i den danske fjernvarmebranche. Senest har BDO bistået Greve Fjernvarme A.m.b.a., som har stået overfor at skulle finde en teknisk rådgiver som langvarig samarbejdspartner i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme.  Direktør Line Carlsen beretter om samarbejdet med BDO:

 

”Greve Fjernvarme har/har haft et godt samarbejde med BDO om både løbende revision og rådgivning. Medarbejderne i BDO er kompetente indenfor en bred vifte af økonomi, revision, jura og regulatoriske spørgsmål. Det er en fordel at kunne få perspektiveret de aktuelle problemstillinger til flere aspekter indenfor den økonomiske drift af et fjernvarmeselskab.

 

Aktuelt har vi brugt BDO som rådgiver i forbindelse med et EU-udbud, da vi skulle indgå en ny rammeaftale med en rådgivende ingeniør. En rammeaftale er fundamentet for et langt samarbejde, der er essentielt for den kommende udbygning af fjernvarmen. I et fjernvarmeselskab er vi ikke eksperter i EU-udbud, og det har derfor været afgørende for os at have en kompetent og professionel rådgiver. På den måde er vi betrygget i, at alle regler og vilkår overholdes, samtidig med at vi får en god fremtidig leverandør til bedste pris.”

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.