Indberetning af lånefinansiering for vandselskaber

I forlængelse af den politiske aftale fra 2018 om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, blev det aftalt, at der skal indføres en forrentningsramme i vandsektoren.

For at kunne fastlægge en model til en sådan forrentningsramme, er det nødvendigt for Forsyningssekretariatet at have oplysninger om låneoptag til anlægsinvesteringer. Oplysningerne skal anvendes til at sætte en pris på kapital og indgå som en del af den fremtidige model.

 

Indberetning i vanddata

Der er nu åbent for, at lånefinansieringen kan indberettes. Dette sker i vanddata under ”2022 Låneoptag”. Der er deadline for indberetning den 20. juni 2021.

Du kan finde vejledning til indberetningen på Forsyningssekretariatets hjemmeside.

Indberetningen skal indeholde både låneoptag til investeringer i 2019 og 2020, men også eventuel træk på en byggekredit vedrørende investeringer i 2019 og 2020.

Låneoptag, der vedrører investeringer foretaget tidligere end 2019, skal ikke medtages i opgørelsen.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at låneoptagelse ikke kun dækker eksterne lån, men også evt. koncerninterne lån.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at indberetningen skal ske med udgangspunkt i lånets hovedstol og ikke det provenue, der er udbetalt.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.