Høringsudkast til ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven m.v.

Energistyrelsen har den 29. juni 2022 udsendt høringsudkast til ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevands- og forsyningsselskaber, lov om vandforsyning, lov om kommuners afståelse af vandselskaber, bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren samt vedtægter, bidrag og takster.

Der er høringsfrist den 21. august 2022.

Loven forventes at træde i kraft til februar 2023, dog således at de foreslåede bestemmelser om den kommunale legalitetskontrol først finder anvendelse fra 2024. Høringsudkastet er på små 339 sider, og indeholder selvsagt en del ændringsforslag.

 

Nogle af de væsentligste forslag er følgende:

 • Fleksible indtægtsrammer, som løbende tilpasses udviklingen i selskabernes omkostninger, samt ændringer i forhold til effektiviseringskrav med henblik på at begrænse ”unødige omkostningsstigninger”.
  • Man vil med dette forslag bryde med de meget stationære rammer, hvor størstedelen af rammen bygger på historiske oplysninger. Der vil forventeligt skulle laves periodevise reguleringer af indtægtsrammernes generelle outputs.
    
 • Forrentningsrammer i relation til opkrævning af forrentningsomkostninger hos forbrugerne.
  • Indtægtsrammerne udbygges med en forrentningsramme for at skabe et incitament til altid at vælge den billigste finansiering.
    
 • Forsyningssekretariatet skifter navn til vandsektortilsynet og får øgede beføjelser.
   
 • Skærpede krav om dokumentation for markedsmæssighed (Transfer pricing dokumentation).
  • Det forventes, at der med forslaget kommer et de facto krav til transfer pricing dokumentation for al samhandel mellem vandselskabet og andre koncernforbundne selskaber eller ejere.
    
 • Ændring af den kommunale legalitetskontrol ved takstgodkendelse.
  • Kommunalbestyrelsen vil efter meddelelse fra vandsektortilsynet have til opgave at påse overholdelse af indtægtsrammereguleringen, samt fastsættelse af krav om, hvilke oplysninger der skal indsendes til den godkendte kommune.

 

I BDO følger vi arbejdet med implementering af disse ændringer meget tæt, og så snart der offentliggøres yderligere information om høringen, vil der udkomme nyt fra vores side herom.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.