Brancheanalyse:

Gennemgang og vurdering af vognpark

01 september 2021

Louise Eide Hartung, Director, Moms |
Tanya Honoré Schultz, Director, Tax Legal |

Der er rigtig mange virksomheder i dag, der bruger specialindrettede biler som en del af den daglige drift. Men der er faktisk en række krav, der skal være opfyldt for, at sådanne biler anses som specialindrettede, og der er mange ting, man skal være opmærksom på i forhold til både skat og moms.

Af den grund er det vigtigt, at både I som virksomhed men også jeres medarbejdere, ved hvordan I må køre i bilerne, da det kan udløse både skat og moms, hvis ikke der køres korrekt i de forskellige biler.

Vidste I eksempelvis, at der skal en helt særlig indretning til for at en ladvogn kan anses for at være specialindrettet?

De to nedenstående biler er begge eksempler på køretøjer, der IKKE anses som specialindrettede, og hvis Skattestyrelsen ikke anser bilen for at være specialindrettet,
så er det som udgangspunkt ikke muligt at køre mellem hjem og arbejde i bilen uden at overtræde skatte- og
momsreglerne.

Få overblikket med en bilrapport

Hos BDO tilbyder vi skræddersyede løsninger til dig, der har brug for en gennemgang og vurdering af din vognpark, så alle i virksomheden ved, hvordan man må køre i de forskellige biler.

På baggrund af vores gennemgang får I en bilrapport, der giver overblik over:

  • Bilens type/kategori ud fra et et skatte- og momsmæssigt.
  • En risikovurdering af den aktuelle anvendelse af bilerne.
  • En beskrivelse af, hvordan anvendelsen af de konkrete bilkategorier skal tilrettelægges for at være i overensstemmelse med skatte- og momsreglerne.

Rapporten udarbejdes med billeder samt beskrivelse af den enkelte bil/bilkategori, så der skabes et tilgængeligt overblik over de enkelte biler og den tilladte anvendelse.

 

Hent rapporten her

Kontakt os her