Energiafgifter i 2023

Igen i år kommer energiafgifterne til at spille en væsentlig rolle for danske virksomheder, og der er flere ting man bør være opmærksom på. Den største ændring kommer til at påvirke alle virksomheder med en produktion, da procesafgiften ser ud til at stige.

 

Procesafgiften planlægges at stige 1. april 2023

I efteråret sidste år, blev der planmæssigt fremsendt lovforslag om forhøjelse af procesafgiften. På grund af regeringsskifte, bortfaldt dette lovforslag. Nu er samme lovforslag blevet genfremsat, med planlagt ikrafttrædelsestidspunkt 1. april 2023. I skrivende stund er lovforslaget ikke vedtaget, men dette er forventeligt. Det foreslås at hæve procesafgiften markant som et led i den kommende ensartede CO2-afgift, der planlægges indfaset fra 2025.

Det foreslås, at procesafgiften skal se således ud:

 

Energiafgifter 2023

De fleste energiafgifter indekseres efter udviklingen i nettoprisindekset, og de indekserede afgifter for 2023 ses herunder (udvalgte satser):

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.