Den Grønne Skattereform

Den Grønne Skattereform har til formål at nedsætte forbruget af fossile brændsler som fx naturgas, olie, kul, affaldsvarme mv.

Dette sker gennem en øget afgiftsbeskatning inden for de områder, der kan opnå afgiftsgodtgørelse/-fritagelse helt eller delvist. Ved energiforbrug til formål, der ikke berettiger godtgørelse, bliver beskatningen ikke øget. Dette gælder som udgangspunkt forbrug til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.
 

Første step

Første step i Den Grønne Skattereform trådte i kraft 1. april 2023, hvilket medførte en markant stigning i procesafgiften. Procesafgiften er den andel af energiafgiften, der ikke kan godtgøres.
 

Dette rammer bl.a. virksomheder inden for energi- og forsyning, produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder, gartnerier mv. Inden for energi- og forsyning er det bl.a. varme anvendt til stilstandsvarme i kedler og motorer, der vil blive pålagt denne øgede procesafgift. Videre vil fjernvarmekunder, der anvender fjernvarme til procesformål, blive belastet af stigningen i procesafgiften.
 

Procesafgiften vil stige igen fra 1. januar 2025.
 

Steps til nedsat forbrug af fossile brændsler

Ændringen i procesafgiften kan ses nedenfor:

Kr. pr. GJ

Tidligere sats

Ny sats (2023-pris)

Virkning fra

Procesafgift

4,5

8,7

1.april 2023 - 31. december 2024

Procesafgift

4,5

10,7

1.januar 2025 og frem

Landbrug mv.

Ca. 1,5

7,6

1.januar 2025 og frem

Mineralogiske processer mv.

0

6,1

1.januar 2025 og frem

 

Den anden del af den grønne skattereform er en omlægning af CO2-afgiften til en mere udledningsægte CO2-afgift.

Kr./ton CO2-udledning

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ej CO2-kvotereguleret virksomheder

350

430

510

590

670

750

CO2-kvotereguleret virksomheder

75

135

195

255

315

375

Mineralogiske processer

100

105

110

115

120

125

Kvotepris*

655

670

690

710

730

750 

*Kvoteprisen er et estimat på forventet kvotepris.

En kvotereguleret virksomhed skal altså betale en CO2-afgift pr. udledt ton CO2 samt en kvotepris. Kvoteprisen i ovenstående skema er en forventet pris. Hvis denne ikke opnås, vil CO2-afgiften stige. Således agerer summen af kvotepris og CO2-afgift som en samlet minimumsafgift men kan godt være højere. Dette er bl.a. relevant for energiforbrug til elproduktion og forbrug til procesformål mv.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.