BDO assisterer Forsyningstilsynet i styrket økonomisk tilsyn med affaldssektoren

BDO assisterer Forsyningstilsynet i styrket økonomisk tilsyn med affaldssektoren

BDO er blevet valgt til at assistere Forsyningstilsynet i forhold til det politiske ønske om styrket økonomisk tilsyn med affaldssektoren.
Projektet udspringer af den politiske aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra juni 2020, som bl.a. sigter mod at fremme affaldssortering og genanvendelse for at opnå en positiv klimaeffekt. Aftalen var bl.a. grundlag for indførelse af indsamling af 10 affaldsfraktioner ved de danske husstande.

Arbejdet har været i gang i et stykke tid nu og består primært af to leverancer:
  • Fase 1
    • Her kigges der på den nuværende praksis og lovgivning på området for at kunne indfri de politiske ønsker om mere ensartethed, omkostningsægthed og gennemsigtighed.
 
  • Fase 2
    • Forslag til konteringsvejledning, standardkontoplan og gebyrberegningsmodel samt forslag til ændring af lovgivningen for at kunne opnå de politiske mål.

BDO har nu afleveret delrapport 1, som afdækker fase 1. Den er samtidig blevet præsenteret på et online orienteringsmøde, der blev afholdt ved KL den 13. maj.

Rapporten er tilgængelig her.

Inden længe vil optagelser fra orienteringsmødet også være tilgængelige på denne side.

Arbejdet med fase 2 er nu godt i gang, og der vil komme flere oplysninger om denne proces, når vi nærmer os aflevering af de færdige dokumenter.