Bilforhandlere, der leaser demobiler, har måske moms til gode

Landsskatteretten slog i SKM2018.25.LSR fast, at en bilforhandler har ret til fuldt fradrag for moms af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler, også selvom bilerne har været anvendt til ærindekørsel, så længe denne ikke har haft privat karakter. Biler, som var anvendt til fri bil for indehavere og medarbejdere berettigede derimod ikke – eller kun begrænset – til fradrag.  

Ærindekørsel i form af at hente en kollega, som har kørt en kundebil i synshallen, kørsel for at hente reservedele mv. anses i denne forbindelse som fradragsberettiget ærindekørsel. Derimod anses ærindekørsel som fx kørsel til tandlæge eller for at hente frokost, som privat.

For udlejningsbiler er det endvidere præciseret, at det ikke har betydning for fradragsretten, at disse stilles ”gratis” til rådighed for værkstedskunder som led i en service-, garanti- eller forsikringsaftale.

Retten til fuldt fradrag omfatter ikke kun selve leasingydelsen, men også omkostninger til den løbende drift af samme biler.

Mulighed for genoptagelse af tidligere angivelser

Afgørelsen betyder, at bilforhandlere, som enten har taget begrænset eller ingen fradrag for leasing og drift af ovennævnte demo- og udlejningsbiler, har moms til gode.

Da sagen for Landsskatteretten går helt tilbage til 1. januar 2010, har virksomheder, der har moms til gode, tilsvarende mulighed for at søge momsen retur tilbage til momsperioden, der er påbegyndt, men ikke udløbet d. 1. januar 2010.

Muligheden for at søge moms retur tilbage for perioden fra 1. januar 2010 er imidlertid betinget af, at virksomheden anmoder om genoptagelse senest d. 15. juni 2022.

For anmodninger om genoptagelse, som indsendes senere end denne dato vil muligheden for at genoptage de tidligere afgiftsperioder være omfattet af de almindelige fristregler (3 år).

Husk nye regler for salg af demobiler efter d. 1. juli 2021

Fra d. 1. juli 2021 blev der indført nye regler for opgørelse af moms ved salg af demobiler. Reglerne omfatter ikke de leasede demobiler, men kun de demobiler, som bilforhandlere selv har indregistreret til demobiler. Vi oplever fortsat bilforhandlere, som ikke har fået disse nye regler implementeret.

De nye regler har den konsekvens, at demobiler ikke længere kan sælges momsfrit, uanset om disse har været anvendt delvist til privat kørsel, ærindekørsel eller lignende. I stedet skal momsen fremover opgøres efter en ny opgørelsesmetode, som indebærer følgende:

  1. Der skal ikke foretages regulering af momsen, når bilen indregistreres som demobil (ej laves intern salgsfaktura med moms)
  2. Salgsmomsen skal beregnes som 20 % af bilens salgspris minus den betalte registreringsafgift.

Mange bilforhandlere vil i den forbindelse konstatere, at der skal betales mere moms end tidligere, da der nu skal betales moms af fortjenesten på bilen. Det er derfor vigtigt, at den nye praksis implementeres nu.

De nye regler er nærmere omtalt i artiklen her.

BDO bistår naturligvis gerne med at sikre, at de nye regler er korrekt implementeret, ligesom vi gerne hjælper med at vurdere muligheden for at genoptage moms for tidligere perioder, samt opgørelse og håndtering heraf.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.