Gennemsigtighedsrapport 2020/21

I gennemsigtighedsrapporten giver vi et indblik i BDO’s juridiske struktur og ejerskab, organisations- og ledelsesstruktur, vores internationale netværk ‘BDO International Limited’ beskrives, ligesom der redegøres
for grundlaget for vores partneres vederlag.

I rapporten beskrives endvidere vores interne kvalitetsstyringssystem, ligesom politikkerne for uafhængighed og efteruddannelse, seneste kvalitetskontrol samt ledelsens erklæring om gennemsigtighedsrapporten indgår. Regnskabsoplysninger gennemgås, og BDO’s kunder med interesse for offentligheden er listet op i overensstemmelse med kravene i EU-forordningen.

Gennemsigtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13 i EU-forordning nr.
537/2014, der indeholder specifikke krav til indholdet af rapporten. BDO’s primære fokus og langsigtede strategi er at skabe størst mulig værdi for vores kunder gennem indlevende rådgivning lokalt og internationalt. Vi tilbyder det bedste af to verdener; for hos BDO er det ikke enten eller, det er både og.

BDO er en af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder, og vi er tro mod det store tillidshverv,
vores mere end 1.250 medarbejdere udfører hver dag.

Som rådgivnings- og revisionsvirksomhed udgør BDO en hjørnesten i sikringen af tilliden mellem offentligheden og virksomhederne.

Kun ved kontinuerligt at yde den højeste kvalitet i vores rådgivning og revision gør vi os fortjent til
kundens og offentlighedens tillid.

Hent rapporten