Et bæredygtigt og ansvarligt BDO

BDO har som virksomhed store ambitioner for det aftryk, vi ønsker at sætte på det samfund, vi er en del af. Gennem vores arbejde med dansk erhvervsliv samt den offentlige sektor samarbejder vi med tusindvis af virksomheder og organisationer hvert år. Det giver os en unik position, som på mange måder også rummer et stort ansvar.

Vi ser vores virksomheds kerneværdier og formål om at hjælpe mennesker med at realisere deres drømme, som en spejling af samfundets. Samtidig vil den udvikling, som præger vores kunder og samarbejdspartnere, være defineret af samfundets udvikling og de krav, der stilles fra både forbrugere, offentlige myndigheder og internationale institutioner.

Reguleringsmæssigt kigger vi ind i et område, der over de kommende år vil ændre sig markant. Vi har som rådgivnings- og revisionsvirksomhed i den forbindelse en forpligtigelse til at hjælpe vores kunder med at udvikle deres egen strategi og politik for området. Vi skal hjælpe dem i arbejdet med deres bæredygtighedsindsatser og sikre, at de lever op til de krav, der stilles til rapportering og dokumentation - både nu og i fremtiden.

På samme måde er det vores ansvar at gå forrest. Vi skal tjene som det gode eksempel. Det skal vi, fordi vi ønsker at gøre en reel forskel, og fordi vi ikke mener, at vi troværdigt kan indgå i dialogen og rådgive på området, hvis ikke vi selv arbejder aktivt for at gøre en forskel. Vi er dybt dedikerede til arbejdet med bæredygtighed, og vi vil bestræbe os på at arbejde aktivt, troværdigt og transparent med at udvikle vores bæredygtighedsinitiativer. Altid med fokus på at identificere reelle effekter.

Vi investerer derfor ressourcer i at påtage os det ansvar, som vi føler og mener, at vi er forpligtet til at tage. De italesatte ambitioner i vores CSR- og bæredygtighedsrapport skal således kvantificeres og kortlægges endeligt i det kommende regnskabsår 2021/22.

 

Begyndelsen på en bæredygtig rejse med afsæt i ambitiøse og realiserbare målsætninger

Det er vigtigt at slå fast; vi er på lige fod med mange andre danske virksomheder i begyndelsen af vores rejse. Vi anser derfor regnskabsåret 2020/21 for at være vores baseline-år. Det er i denne rapport, at vi lægger det fundament, som skal agere målepunkt og forpligtelse i årene, der kommer, og i fremtidige rapporteringer.

Vi vil i det kommende regnskabsår arbejde aktivt med at udarbejde konkrete politikker for de forskellige områder benævnt i rapporten samt kortlægge, hvordan vi på bedste vis kan reducere vores CO2-emissioner, fremme ligestillingen mellem kønnene, understøtte den fortsatte vækst på SMV-markedet samt optimere vores interne processer og governance-strukturer, så vi lever op til de krav og forventninger, vi stiller til os selv og bliver mødt af eksternt.

 

Vores fokusområder for bæredygtighed og ansvarlighed

Vi sigter i arbejdet med vores CSR- og bæredygtighedsstrategi mod at bidrage værdifuldt og troværdigt til FN’s 2030-dagsorden og mål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

I løbet af de seneste par år har vi målrettet vores indsats mod SDG #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, SDG #13: Klimaindsats, SDG #8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst og SDG #5: Ligestilling mellem kønnene.

 

 

Tid til at igangsætte arbejdet med at realisere de bæredygtige drømme

BDO er en virksomhed af mennesker for mennesker. Vi er fagspecialister. Vi er problemløsere. Vi er innovatorer. Vi er den lokale, nationale og globale rådgiver og revisor. Men vi er først og fremmest mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.

Det gælder både i relationerne til vores kunder, vores medarbejdere og det samfund, som vi er omgivet af.

Vi er en global og landsdækkende virksomhed, men spiller samtidig en lokal rolle i de byer, hvor vores 31 kontorer ligger. Dette lokalkendskab giver os en unik platform for at give nærværende og indsigtsfuld rådgivning, som kan hjælpe menneskene, der hvor de er.

Vi vil skabe udvikling gennem indlevelse, og vi tror på, at det bliver nødvendigt, når vi i de kommende år skal udvikle vores CSR- og bæredygtighedsinitiativer. Både hos os selv og sammen med vores kunder.

Som virksomhed har vi allerede formået at tilpasse og udvikle os i takt med det omkringliggende samfund og vores interessenters ønsker og behov. Det har resulteret i over 100 år med vækst og udvikling, hvilket i dag gør BDO til et af landets førende rådgivnings- og revisionshuse. Denne ledende position vil vi bygge videre på, og vi vil sætte retningen for en endnu mere ansvarlig og bæredygtig dagsorden.

I vores CSR- og bæredygtighedsrapport kan du således læse mere om vores ambitioner og målsætninger for de kommende år. Du får indsigt i, hvordan vi konkret ønsker at arbejde med og for bæredygtighed samt ansvarlighed. Såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til de aktiviteter og forretninger, som vi arbejder med.

Vores ambition er at skabe en endnu bedre virksomhed for såvel vores kunder og medarbejdere som samfundet i al almindelighed. Denne rapport er vores forpligtelse herom.

Målsætningerne for et mere bæredygtigt og ansvarligt BDO er således fastlagte, men vi skal bruge det næste år på at kortlægge den rette vej for at nå derhen.

God læselyst.

 

HENT BDO I DANMARKS CSR- OG BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT