BDO besøger Harvard

I starten af juni deltog 55 BDO-ledere fra 15 forskellige lande i BDO Harvard Global Executive Leadership Program. Fra Danmark deltog Claus Bonde Hansen - Head of Audit & Assurance, Senior Partner, statsautoriseret revisor – Nicolai Thorsted – Senior Partner, Head of Tax – og Ole C.K. Nielsen – Senior Partner, statsautoriseret revisor, International Liaison Partner. Nedenfor fortæller Claus, Nicolai og Ole om deres oplevelser fra Harvard University, samt deres vigtigste indsigter fra turen.

 

”The Learning Organization”

Den første indsigt, Claus tager med sig fra besøget på Harvard, omhandler ”The Learning Organization”. I løbet af programmet deltog de medvirkende i en case om et børnehospital, der ville registrere alle fejl, så de kunne lære af dem i fremtiden. ”Fejl på et hospital kan koste liv og dermed ansvar. De indførte nye systemer, så de fik fejl frem i lyset, men alene med det formål at lære fra dem. Det var en vanskelig proces. Vi skal også lære af vores fejl, være åbne omkring dem, så vi i fremtiden kan undgå tilsvarende. En lærende organisation er værd at arbejde videre med.” fortæller Claus.

Et andet fokuspunkt på programmet var AI. ”Kunstig intelligens er på vej ind over os. Det kan vi betragte med frygt eller som en mulighed. Chat GPT 4.0 har lige bestået den amerikanske revisoreksamen. Det er imponerende og vi skal se på, hvordan vi sikkert, fortroligt og effektivt kan anvende mulighederne for effektiviseringer og fordre vores arbejdsmetoder.”

Den sidste indsigt, Claus tager med sig fra besøget, omhandler beslutningstagning. Claus fortæller, hvordan de deltagende i flere seancer blev præsenteret for dilemmaer omkring det at træffe beslutninger. Her skulle de dels sikre, at alle blev hørt, dels sikre, at grupper og informationer blev delt korrekt, og samtidig være agile og effektive i beslutningstagningen. ”Det at man ikke træffer en beslutning, er ofte den største fejl - men afvejningen af høring af interessenter, krav til beslutninger under tidspres og sikring af alle informationer, er et dilemma, som man som leder skal afveje og også turde træffe beslutninger,” fortæller han.

 

ChatGPT og AI

Nicolai fortæller, hvordan turen virkelig har været en øjenåbner for ham. Ligesom Claus blev Nicolai klogere på de forandringer ChatGPT og andre former for AI vil have på fremtiden: ”Vi står over for en tid, hvor mange arbejdsopgaver vil blive overtaget af computere, og det stiller enorme krav til os om at omstille os hurtigt. Det er afgørende, at vi er i stand til at tilpasse os denne nye virkelighed og udnytte de muligheder, som AI kan give os,” fortæller han.

Den anden indsigt, Nicolai tager med sig fra besøget, handler om vigtigheden af at konstant forædle vores forretningsgrundlag som revisionsvirksomhed: ”Vi skal hele tiden tænke i nye og forbedrede ydelser til vores kunder. Verden ændrer sig hurtigt, og vi skal være i stand til at følge med og levere værdi på nye måder. Vores samarbejdspartnere, kunder og ansatte vil med rette have store forventninger til, at vi er fremtidssikre. Det er op til os at gribe mulighederne og bevæge os med toget i fuld fart.”

En tredje indsigt, som Nicolai fremhæver, handler om kulturen i vores virksomhed: ”Det er vigtigt at huske, at de bedste idéer ikke altid kommer fra dem, vi forventer. Kulturen er afgørende, og den bør være baseret på vores formål som virksomhed. Hvis vi tydeligt definerer vores formål og lever efter det, vil det skabe en stærk kultur, hvor tilliden til samarbejdet øges. Uanset hvor gode strategier vi lægger, vil de ikke lykkes, hvis kulturen ikke er baseret på aftaler og det formål, vi har som virksomhed,” fortæller han.

På besøget til Harvard lærte man også at træffe gode beslutninger. Beslutningerne træffes på et veldokumenteret grundlag, hvor mange deltager i forberedelserne, og alle sider af sagen bliver gennemlyst: ”Det ville være utrolig værdifuldt, hvis alle lærte denne måde at træffe beslutninger på. Alt for ofte bliver beslutninger truffet på grundlag af egne interesser, hvor der skulle have været tænkt større. Jeg tror, at mange beslutningstagere ville tilslutte sig bedre beslutninger, hvis de for alvor deltog i forberedelserne af et beslutningsgrundlag - for eksempel ved at forberede en indsigelse eller et svar, som de ikke nødvendigvis selv ville have fremsat,” afslutter Nicolai.

 

"Teaching Smart People How to Learn”

En stærk indsigt, Ole tager med hjem er ”Teaching Smart People How to Learn”. ”Det er et dilemma i videns-virksomheder, at de dygtigste medarbejdere er dem, der har det sværest med at lære fra deres fejl. De vil ofte resonere defensivt og forsøge at kaste skylden over på deres omgivelser. Det skyldes, at dygtige, højtuddannede mennesker ofte laver få fejl, så erfaringen i at lære fra ens fejl er mangelfuld. Det smitter desværre også af på de grupper, de indgår i, hvor en åben og ærlig dialog om fejl ofte mangler, og dermed mistes vigtig læring. De samme mennesker kan ofte se dette dilemma hos andre, men ikke hos sig selv. Løsningen er at lære at resonere produktivt, faktabaseret og mere objektivt på årsager og sammenhænge, så kan der skabes god læring - men det er vanskeligt og skal trænes i hverdagen, og det kræver, at der skabes en god atmosfære af psykologisk tryghed og høj ansvarlighed i virksomhedens diskussioner,” fortæller Ole.

En anden indsigt, Ole tager med sig er, at man som vækstvirksomhed kan ende i Bermuda Trekanten. Tesen lyder, at små virksomheder med uformelle systemer, løst sammenhængende og høj grad af individuel frihed præsterer godt, på samme måder som store virksomheder med stærke processer og standardisering. Som virksomhed kan man dog risikere at ende i midten, hvor man delvist taber den lille virksomheds styrker, mens man samtidig ikke vinder fordelene ved at være en stor virksomhed. Ole fortæller, hvilke udfordringer dette kan give for en virksomhed: ”Det giver kortsigtede løsninger i stedet for langsigtede strategier og indsatser, systemer og processer er utilpassede eller ignoreres, og der arbejdes meget selvstændigt uden fælles dialog og fælles læring. Resultatet af at have denne uheldige placering er fortsat vækst men dårligere resultater og en løst sammenhængende og ensartet virksomhed med mange både formelle og uformelle hierarkier,” forklarer han.

Den sidste indsigt, Ole tager med sig, omhandler kunstig intelligens, og han fortæller, hvordan denne indsigt er mere distribueret: ”På Harvard anses AI i høj grad som et nyttigt værktøj, der skal tøjles af dygtige brugere. Vi hørte om, at selv den bedste strategi vil mislykkes, hvis ikke kulturen i virksomheden understøtter strategien, og at man aldrig skal vedtage en strategisk beslutning/indsats uden at kunne fortælle ”The Why”, hvorfor! Hvis man ikke hurtigt kan svare på spørgsmålet "hvorfor skal vi gøre dette?", så skal man nok droppe eller re-tænke beslutningen.”

Endelig hørte deltagerne en del om styrken i formålsdrevne virksomheder, der i høj grad overperformer virksomheder uden formål, så længe formålet udleves fuldt ud overalt i virksomheden og overfor omverdenen. ”Alt i alt var opholdet en fantastik læring og meget hverdagsnært, ikke mindst på grund af dygtige professorer, der anvender denne særlige case-baserede undervisningsform, som gør teorierne for ledelse og strategi meget levende og virkelighedstro,” afslutter Ole.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.