Årsrapport 2021/2022

Regnskabsåret 2021/22 vil i BDO’s historiebøger skille sig ud som det år, hvor vores arbejde med at være formålsdrevne og realisere drømme for alvor begyndte. I BDO er vi fagspecialister. Vi er problemløsere. Vi er innovatorer. Vi er den lokale, nationale og globale rådgiver og revisor. Men vi er først og fremmest mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.

Vores formål om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme er ikke opstået ud af det blå. Det er noget, vi allerede gør og altid har gjort.

Vores formål har fra begyndelsen af ræsonneret klart og tydeligt hos vores mere end 1.400 medarbejdere og partnere fra BDO’s 32 kontorer landet over. Det afspejler nemlig vores allerede eksisterende tilgang, værdisæt, adfærd og ambitioner for såvel kunder som kolleger. Det seneste års usikkerheder og samfundskriser har kun tydeliggjort, hvor vigtig og værdifuld vores kultur er. Med formålet håber vi at styrke det vedvarende arbejde hermed.

På tværs af forretningsenheder er der leveret flotte indsatser og resultater året igennem med afsæt i vores formål, værdisæt og kerneydelser til kunderne.

Vores organisation og medarbejdersammensætning er dynamisk. BDO er løbende under udvikling og forandring, men vi har altid kunden, det omgivende samfund og vores formål i centrum. Denne udviklende og hjælpende tilgang blandt vores medarbejdere og partnere anser vi for at være hovedårsagen til, at regnskabsåret 2021/22 i den grad har været et tilfredsstillende år i BDO. Et år, hvor BDO både økonomisk og organisatorisk har udviklet sig positivt i kraft af en primær organisk vækst.

BDO står som garant for tillid, troværdighed og nærværende rådgivning i hele vores virke. Vores strategi om at være tilgængelige på kontorer overalt i Danmark understreger, at vi tilbyder det bedste af to verdener gennem nærvær og engagement.

Vi er som revisorer offentlighedens tillidsrepræsentant og konsulent. Vi er tæt på vores kunder og bruger indsigt samt indlevelse til at rådgive kunden. Samtidig er vi specialister med høj faglighed og et stærkt globalt netværk, der sikrer os tilstedeværelse i mere end 160 lande. Det giver vores kunder sikkerhed for, at de altid kan vokse sig større sammen med BDO.

Kombinationen af at være drevet af et autentisk, udviklende og indlevende formål samt have kompetencerne til at rådgive lokalt, regionalt, nationalt og internationalt giver BDO et stærkt og konkurrencedygtigt afsæt. Hos BDO er det ikke enten eller, det er altid både og.

BDO siger tak til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og partnere for et år, hvor vi med relevant hjælp har understøttet erhvervslivet, hinanden og dermed hele samfundet gennem skiftende og usikre tider. Vi ser frem til et godt samarbejde i det nye regnskabsår.

 

Hent årsrapporten for 2021/2022