Årsrapport 2017/2018

BDO har oplevet en særdeles positiv økonomisk udvikling i seneste regnskabsår. Vi følger vores strategi om at blive en bredere rådgivningsvirksomhed med stadig dygtigere specialister, der er funderet på en solid revisions- og regnskabsfaglig platform.


Vækst på seks procent i regnskabsåret 2017/18

I regnskabsåret 2017/18 har BDO realiseret en omsætning på en milliard kroner, hvilket svarer til en procentvis vækst på seks procent set i forhold til regnskabsåret 2016/17.

I forhold til vores udmeldte forventninger i sidste års rapportering, må vores årsresultat for 2017/18 beskrives som særdeles tilfredsstillende.

Det er glædeligt, at den strategi, vi har arbejdet efter de seneste år, nu helt konkret resulterer i så godt et resultat. Vi er sikre på, at vores forretningsmodel og udvalgte indsatsområder giver os et robust og perspektivrigt udgangspunkt for at udleve vores ambitioner i årene, der kommer. Positivt er det også, at den økonomiske vækst går hånd i hånd med en fortsat stigende kundetilfredshed, styrkelse af en i forvejen høj medarbejdertrivsel samt høj ledelseskvalitet. Forventningen til fremtiden er, at vi skaber øget vækst og medvirker til øget konsolidering i det kommende regnskabsår.


Det bedste af to verdener

Vi er den rådgivnings- og revisionsvirksomhed, som er bedst repræsenteret lokalt i Danmark. Vores tilstedeværelse med 31 danske kontorer understreger strategien om at tilbyde det bedste af to verdener gennem nærvær og engagement. Vi er den rådgivende revisor, der er tæt på, og som bruger indsigt og indlevelse til at rådgive kunden. Samtidig er vi specialister med høj faglighed og et stærkt globalt netværk, der sikrer os tilstedeværelse i mere end 160 lande. Derfor kan vi hjælpe vores kunder ud i verden.

Kombinationen af at rådgive regionalt, nationalt og internationalt giver BDO et stærkt og konkurrencedygtigt afsæt. Hos BDO er det ikke enten eller, det er altid både og. Det giver samtidig vores kunder sikkerhed for, at de altid kan vokse sig større sammen med BDO.

Ambitionerne er udtrykt i vores mission: ”Gennem indlevelse medvirker BDO til at skabe udvikling for vores kunder og menneskene bag”. Og vores vision viser vejen: ”BDO er en førende rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der gennem kompetencer og indlevelse har de mest tilfredse kunder.”


Digitalisering, specialisering og branchefokus fremtidssikrer BDO

Indsatsområderne i forhold til digitalisering, specialisering og fokuseringen på branchegrupper er yderligere intensiveret i regnskabsåret 2017/18. Evnen til at rådgive målrettet er hermed styrket, og arbejdet med vores indsatsområder er helt essentielt i forhold til at være et førende rådgivnings- og
revisionshus, der for kunden er et naturligt valg.

For yderligere at forfølge de digitale muligheder har vi i de senere år investeret i såvel kompetencer som ny teknologi. Gennem en fokuseret digitaliseringsproces målretter vi såvel eksterne som interne initiativer mod, at de digitale potentialer forløses. For at give digitaliseringsprocessen det bedst mulige udgangspunkt er vi gået cloud-vejen, og det er første skridt i retning af et helt nyt it-systemlandskab, der netop vil fremme mulighederne for at tilbyde vores kunder og medarbejdere nye digitale gevinster samt
stor datasikkerhed.

Vores strategi med yderligere at dyrke specialiseringen i vores fem forretningsenheder: Privat Revision, Offentlig Revision, Skat og Moms, Advisory samt Corporate Finance har bragt os op på et nyt rådgivnings- og revisionsfagligt niveau. Vi er lykkedes med at skabe rigtig mange synergier på tværs af forretningen. Gennem året har det været en stærk motivationsfaktor for vores specialister at skabe helhedsløsninger til gavn for kunderne. Udviklingen af BDO Business Game er endnu et eksempel på, at vi tænker digitalisering. Spillet er interaktivt, og med regnskabsmæssige opgaver giver det indsigt i, hvordan arbejdet som revisor er. Vi har udviklet spillet med realistiskeudfordringer, konkrete opgaver og beslutningsprocesser, som deltagerne skal tage stilling til undervejs. Gennem denne form for gamification

har vi oplevet stor interesse fra uddannelsesinstitutionerne, og spillet øger desuden også kendskabsgraden til BDO blandt unge, og dermed styrkes vores rekruttering af trainees.
 

Invitation til de bedste i markedet: Lad os gøre hinanden stærkere

I et stadig mere komplekst rådgivermarked er det mere end nogensinde før nødvendigt at inddrage international knowhow og dyb specialistviden i kunderelationen.

I BDO ønsker vi at optimere vores allerede stærke markedsposition gennem opkøb af rådgivnings- og revisionsvirksomheder, der matcher vores høje ambitionsniveau. Vi er én af markedets mest attraktive rådgivnings- og revisionsvirksomheder at fusionere ind i. Opkøb og fusion er og har altid været en del af vores særlige DNA. Det vidner mere end 40 succesfulde opkøb gennem årene om.

I vores vækststrategi ligger både organisk vækst, samarbejde og opkøb af andre rådgivnings- og revisionsvirksomheder, ligesom andre specialiserede aktører i markedet også er interessante for os i BDO.

BDO er, og vil gerne fremadrettet være, i aktiv dialog med andre specialister i rådgivnings- og revisionsbranchen, der kan se sammenhængskraften i vores forretningsmodel med fokus på nærværende forankring og stor grad af tilstedeværelse. Vi vil gerne tale med aktører i markedet, som vil være
en del af en stærk indlevende og kundeorienteret kultur, der har fokuserede forretningsenheder med specialiseret viden og et prisbelønnet internationalt netværk.

I det seneste år har vi budt nye kolleger i Kalundborg, Esbjerg og Roskilde velkommen. Den succes, vi har haft med at realisere opkøb og efterfølgende skabe sammenhængskraft og synergi med nye grene af BDO, skyldes bl.a., at nye partnere, kolleger og forretningsområder integreres med respekt i organisationen.
 

Høj ledelseskvalitet og ”Top-in-Class” på medarbejdertilfredshed

Vi måler på medarbejdertilfredsheden. Hvert andet år evaluerer vi på ledelseskvaliteten, og hvert andet år tager vi temperaturen på medarbejdertilfredsheden gennem medarbejderundersøgelsen ”Temperaturmålingen”.

Tilfredsheden blandt BDO’s medarbejdere er steget støt de seneste seks år. Arbejdsglæde og loyalitetsgrad ligger væsentligt højere end det danske arbejdsmarked generelt, og en hel del højere end virksomheder i relaterede brancher. Vi placerer os i ”Top-in-Class”*, hvilket vil sige i den øverste kvartil på samtlige otte målepunkter, og hele 90 procent af medarbejderne i BDO karakteriseres som ildsjæle eller kernemedarbejdere.

Vi glæder os hver dag over at skabe en god arbejdsplads med høj arbejdsglæde og hermed mulighed for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Det interne værdiarbejde med at ”Indlevelse skaber udvikling” er blevet forankret i det BDO’ske DNA, og i rådgivningsmarkedet gør det BDO til et naturligt valg. Gennemsnitsancienniteten for BDO’s medarbejdere ligger på ni år, hvilket også vidner om en høj grad af medarbejdertilfredshed.
 

Tilfredse kunder positionerer BDO i markedet

Med den internationalt anerkendte kundetilfredshedsmåling NPS, Net Promoter Score, som stiller spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale BDO til en ven eller kollega?”, måler vi på alle kunderelationers tilfredshedsgrad. På blot to år har vi løftet vores Net Promoter Score markant, hvilket er særdeles positivt og en god indikator for, at vores tilfredse kunder er med til at positionere BDO i branchen. Andelen af utilfredse kunder er faldet, og der er blevet flere, som ubetinget anbefaler BDO.

Med vores NPS-målinger får vi dokumentation for, at vi kontinuerligt forbedrer vores kunderelationer, så vi fortsat styrker samarbejdet i alle led. Dermed skaber vi fundamentet for, at kundetilfredsheden, i det kommende regnskabsår, også vil ligge i toppen af branchen.

*Kilde: Ennova Employee Index 2017. “Top-in-Class” er de 25 procent
bedst performende virksomheder med 300–2.000 ansatte.

 

BDO International styrkes yderligere

I 2018 er BDO igen kåret som verdens bedste revisionsnetværk af ”International Accounting Bulletin” for en unik tilgang til at yde kvalificeret rådgivning og kontinuerligt at have demonstreret den mest rentable vækststrategi i løbet af de sidste 12 måneder.

For BDO International blev årets omsætning USD 8,99 mia., hvilket svarer til en vækst på 10,7 procent.

Årsrapport

Til forskel fra andre store internationale revisionsfirmaer er nationalt ejerskab og national ledelse fundamentet for BDO’s internationale samarbejde. Det er vores klare overbevisning, at kun gennem den lokale indsigt og indlevelse i kundernes forretninger lykkes koblingen til en international bredde og dybde.

BDO organisationen har hovedsæde i Bruxelles, og 2017/18 har været et godt år på verdensplan, for der har været en signifikant vækst i resultater og i den geografiske udvikling. BDO er nu repræsenteret i mere end 160 lande med over 80.000 medarbejdere. Væksten skyldes blandt andet, at flere revisionsvirksomheder verden over har fået øjnene op for BDO Internationals styrker og derfor har ønsket at være en del af organisationen.

Den stærke internationale BDO organisation betyder, at vi i Danmark kan servicere vores kunder i internationale sammenhænge med samme kvalitet, som vi servicerer vores kunder her i landet, da både kvalitetsstandarder, revisionsmetodik og værktøjer er de samme i hele organisationen. Det giver tryghed, at uanset hvor i verden vores kunder kommer i kontakt med BDO, vil oplevelsen være, at alle BDO’ere er forpligtet af BDO’s internationale vision om, at BDO står for exceptionel god kundeservice fra exceptionelt dygtige mennesker.
 

HENT ÅRSRAPPORTEN