Styrk den faglige og udviklende ledelse på ældre- og sundhedsområdet

BDO’s erfaringer viser, at der ligger gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket faglig og udviklende ledelse ved at genbesøge og re-designe de ledelsesmæssige og administrative strukturer på ældre- og sundhedsområdet.
 

Ledelsesrummet udfordres

Ledelsesniveauerne på ældre- og sundhedsområdet oplever i stigende grad at befinde sig i et stort opgavemæssigt spænd, inkluderende flere administrative opgaver, mere mødedeltagelse, øget involvering i systemudrulninger mv. Det reducerer ledernes tid til i tilstrækkelig grad at kunne udøve den faglige og udviklende ledelse, som høj grad bidrager til at skabe fundamentet for et veldrevet ældre- og sundhedsområde.

Et veldrevet ældre- og sundhedsområde kendetegnes ved at være ledelsesmæssigt gearet til at imødekomme fremtidens udfordringer, som bl.a. indebærer øget udgiftspres, øget behov for synlig ledelse, øget fokus på arbejdskultur - samt udfordret rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.
 

Frigørelse af ledelsesressourcer

BDO har succesfuldt identificeret muligheder for at frigøre mere ledelsestid til mere faglig og udviklende ledelse hos en række kommuner. Dette ved at genbesøge, analysere og udfordre de eksisterende ledelsesstrukturer og det understøttende administrative setup. Målet er at finde den administrative løsning i jeres kommune, som sikrer, at jeres ledere bedst muligt kan udnytte deres kompetencer og ressourcer.

Vi kigger således på, hvordan der konkret kan frigøres ledelsestid gennem et styrket og mere effektivt administrativt setup. I den henseende dykker vi ned i temaer som:

  • Administrativ strategi: Fælles mål og retning for administrativ support og serviceniveau.
  • Administrativt opgavehierarki: På hvilke organisatoriske niveauer udføres hvilke administrative opgaver bedst og mest effektivt.
  • Administrativ opgaveprioritering: Anvendes administrative ressourcer og kompetencer optimalt, og hvor skaber de mest værdi.
  • Administrativ ændringshåndtering: Håndtering af ændringer i administrativ opgaveportefølje og behov for omprioriteringer.
  • Ledelsesspænd og benchmarks: Forskelle i medarbejdervolumen på ledelsesniveauer og benchmarks heraf hvor muligt.
     

Næste skridt

Kunne I være interesseret i at få et kvalificeret bud på, hvordan et styrket administrativt setup kan frigøre ledelsesressourcer hos jer, så tøv ikke med at tage fat i os. Du kan kontakte vores to faglige rådgiver på området; Frank Haldager, frh@bdo.dk eller tlf. 23 20 19 79, og Thomas Christian Pelch, tcp@bdo.dk eller tlf. 41 89 04 35.

Du kan også vælge at udfylde formularen nedenfor, og så kontakter vi dig. Det er helt uforpligtende.


Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.