Klar til minimumsnormeringer fra 2024?

Fra 2024 skal alle landets kommuner leve op til minimumsnormeringer i dagtilbud, og i BDO hjælper vi lige nu flere kommuner med at blive helt klar til de nye rammer. Det er vores erfaring, at særligt tre løsninger kan hjælpe jer med at komme det sidste stykke i mål:

 

1. Tjek om jeres dagtilbudsøkonomi er gearet til minimumsnormeringer

Få hjælp til at gennemregne dagtilbudsområdets økonomi, så I sikrer jer, at I er gearet til fuld udrulning af minimumsnormeringer fra 2024. I beregningerne tager vi højde for jeres konkrete personalesammensætning og faktiske lønudgifter.

 

2. Eksternt review af jeres normeringsopgørelser

Der er mange detaljer at holde styr på, når man omregner personale- og vikarforbrug til minimumsnormeringer efter den model, der følger af den politiske aftale. Vi kan hjælpe jer med en ekstern kontrolberegning og med at sætte en beregningsmodel op, der er let at opdatere, så I løbende kan følge med i overholdelsen af minimumsnormeringer.

 

3. Ny tildelingsmodel til institutionsområdet

Udrulningen af minimumsnormeringer kan være en god anledning til at få opdateret dagtilbudsområdets tildelingsmodel. En god tildelingsmodel vil synliggøre, hvilke midler dagtilbudsområdet har til at sikre den rette normering, og hvilke forudsætninger om personalesammensætning, åbningstider, ledelse og administration mv., budgettet er bygget op omkring. Det skaber gennemsigtighed og gør det tydeligt for både dagtilbudsledere, forvaltningen og det politiske niveau, at der er sammenhæng mellem dagtilbudsområdets økonomi og de opgaver, der skal løses.

 

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om BDO’s arbejde på dagtilbudsområdet. Vi tager gerne en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.

Kontakt os her

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.