Udnytter I jeres robot-potentiale fuldt ud?

Robot-teknologi (RPA) har i dag nået et prisniveau, hvor størstedelen af alle virksomheder – uanset størrelse og branche - kan realisere en række gevinster herved. Selvom RPA har været på agendaen i flere år, så er det vores erfaring, at der fortsat eksisterer mange uudnyttede potentialer hos de fleste virksomheder.

I en tid med rekrutteringsudfordringer og fortsat optimeringsfokus kan RPA bidrage til at styrke opgavevaretagelse, frigøre ressourcer, reducere omkostninger og samtidig øge medarbejdertilfredsheden.

RPA kan således bidrage til bedre omkostningseffektivitet, samtidig med at fastholdelsen og tiltrækningen af medarbejdere styrkes gennem frigørelse af tid til de mere udviklende og værdiskabende opgavetyper. Dette til gavn for såvel virksomheden som medarbejderne.
 

Hvad er Robotics (RPA)?

Kort fortalt er Robotics et stykke software, der kan opsættes til at kopiere den menneskelige udførelse af en række arbejdsopgaver. Man vil typisk ”robotisere” de manuelle, ensformige og rutineprægede opgaver med henblik på at reducere ressourceforbruget hertil – og dermed frigøre tid til de mere spændende opgavetyper.
 

Typiske - men ikke udtømmende - eksempler på opgavetyper hvor RPA er relevant:

 • Automatisk oprettelse af kunder og leverandører
 • Automatisk oprettelse og afsendelse af faktura og rykkere
 • Automatiske afstemninger, kontroller og krydstjek af økonomidata
 • Automatisk indtastning af data
 • Automatisk systemopslag/-udtræk på tværs af systemer
 • Automatisk journalisering/dataregistrering
 • Automatisk rapport-generering
 • Automatisk kommunikation
 • Overvågning og test af systemer

Det vil altså sige, at det er ensbetydende med opgavetyper, hvor den eksisterende IT-understøttelse ofte er uhensigtsmæssig eller mangelfuld.
 

Kom hurtigt i gang!

RPA fungerer på alle eksisterende it-platforme, hvorfor I hurtigt kan komme i gang med at foretage automatiseringer. Vi hjælper med at skabe løsninger, der er klar til test og implementering inden for meget kort tid.

Med RPA undgås dyre og ressourcekrævende IT-udviklings og – integrationsprojekter, ligesom I undgår at eksisterende løsninger – og dermed den daglige drift - påvirkes og forstyrres unødigt.
 

Masser af fordele

RPA bidrager til en række fordele:

 • Ensartet kvalitet og effektivitet i det udførte arbejde.
 • Høj pålidelighed og stabilitet, da robotten arbejder 24/7 året rundt.
 • Reduktion i omkostninger til opgavevaretagelse.
 • Stor fleksibilitet ift. at skalere op og ned i ressourceindsatsen (fx. ved opgavepukler).
 • Personafhængigheden reduceres.
 • Sporbarhed i opgavevaretagelsen, da alle udførte handlinger logges automatisk.
 • Øget medarbejdertilfredshed grundet bedre kompetenceudnyttelse, flere spændende opgavetyper og et reduceret pres.
   

Vil du høre mere om Robotics (RPA) og digitale assistenter?

BDO har omfattende erfaringer med at assistere virksomheder af alle størrelser – uanset jeres nuværende teknologiske stade. Således kan vi assistere jer med potentialeafdækning, test og implementering samt den efterfølgende drift, vedligehold og support af RPA-løsninger.
 

Kontakt os for at høre mere

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.