Praksisnære IT-løsninger og værktøjer til den offentlige sektor

 

Den mellemkommunale assistent

Det er en stor og tidskrævende opgave at få hjemtaget de mellemkommunale refusioner korrekt, og det kan få betydelige økonomiske konsekvenser, hvis det ikke bliver gjort og ikke udføres rettidigt.

Når I vil undgå bekymringer og tvivl om de mellemkommunale refusioner, bistår BDO med en it-løsning, der bl.a. bygger på RPA-software. Vi kalder løsningen for 'Den mellemkommunale assistent'. Løsningen sikrer ikke blot korrekt og rettidig hjemtagelse. Den garanterer også, at de mellemkommunale refusioner sker effektivt og med optimal anvendelse af ressourcer.

Eksperter indenfor det mellemkommunale refusionsområde har udviklet 'Den mellemkommunale assistent' i tæt samarbejde med vores kompetente it-udviklere, og vi har skabt en løsning, der omfatter alle de mellemkommunale områder.

Vi skræddersyer 'Den mellemkommunale assistent' individuelt til hver kommune, så løsningen tilpasses netop jeres organisering og jeres arbejdsgange.

Hent brochuren og læs mere

 

SDE-model

Korrekt opgørelse og indhentning af refusion for særligt dyre enkeltsager (SDE) er en tidskrævende og kompleks arbejdsopgave, der kræver et godt og sikkert overblik over relevante borgere og ydelser.

BDO har arbejdet med SDE i mere end 10 år, og vi har udviklet en SDE-model samt en model til beregning af flerbørnsfamilier, som giver det fornødne overblik til korrekt opgørelse og hjemtagelse af refusionen. Samtidig effektiviseres arbejdsprocessen om hjemtagelsen af refusion.

Det giver både en besparelse og en målbar effekt.

 

Digital platform til ledelsestilsyn på velfærdsområderne

Ledelsestilsyn er et vigtigt redskab til at sikre høj kvalitet og effekt, at de aftalte arbejdsgange/sagsflows følges ad, og at gældende lovgivning følges. Uden de rette værktøjer kan ledelsestilsyn dog ofte føles som både tidskrævende og uden kobling til den daglige drift.

BDO har udviklet en ny brugervenlig platform, der sikrer en effektiv og ensartet udførsel af ledelsestilsyn. På platformen kan du finde skabeloner til følgende områder:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Ældreområdet
  • Det specialiserede voksenområde
  • Det specialiserede børneområde.

BDO’s skabeloner bliver løbende opdateret og tilpasset i forhold til gældende lovgivning og faglige anbefalinger. Platformen er fleksibel, og det er muligt at tilpasse BDO’s skabeloner, tilføje egne spørgsmål og oprette egne skabeloner.

Platformen giver mulighed for at trække statistik på gennemførte ledelsestilsyn og på baggrund heraf udtrække læring og igangsætte handlinger.

Platformen er bygget som en webapplikation med adgang fra alle browsere og sættes op i et sikkert miljø med overholdelse af gældende GDPR-regler.

 

Økonomistyringsmodel til beskæftigelsesområdet

I BDO har vi udviklet et brugervenligt værktøj, som nemt og overskueligt giver overblik over kommunens aktiviteter og udgifter på beskæftigelsesområdet. Vi har baseret vores værktøj på bl.a. målgrupper, aktiviteter, enhedspriser og mængder.

Værktøjet understøtter en effektiv budgetlægningsproces ved at øge gennemsigtigheden bag kommunens samlede budget til beskæftigelsesrettede indsatser, tilskud og ydelser. Samtidig får I et samlet overblik, som kan bruges i kommunens løbende budgetopfølgning i jobcentret og give en fælles forståelse for og overblik over økonomien samt kvalificere kommunens dispositioner i løbet af året.

 

Likviditetsmodel

Kendskab til udviklingen i likviditeten er nødvendig, men det kan være vanskeligt at skabe det fornødne overblik.

BDO har udviklet en yderst brugervenlig likviditetsmodel, der nemt og overskueligt giver den fornødne likviditetsindsigt. Likviditetsmodellen understøtter en effektiv opfølgning – herunder overholdelse af kassekreditreglen. Samtidig giver modellen mulighed for rapportudtræk og grafisk fremstilling af udviklingen i likviditet – ligesom det er muligt at undersøge forskellige scenarier, der viser, hvordan likviditeten påvirkes ud fra en ”hvad-nu-hvis”-tankegang.

Likviditetsmodellen er udviklet i Excel, hvilket gør den nemt tilgængelig og let-anvendelig for de fleste brugere og organisationer. Derudover kan modellen suppleres med automatiseret indhentning af data fra bank og/eller økonomisystem(er).