Nu skal alle kommuner også have en whistleblowerordning - har I styr på jeres?

Fra 17. december i år skal alle landets kommuner have en whistleblowerordning. Det samme gælder for alle øvrige private og offentlige arbejdspladser, der har over 50 medarbejdere.

Tilbage i efteråret 2019 vedtog EU et direktiv, der satte krav til, at en lang række arbejdspladser skal etablere en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for fx medarbejdere og eventuelle eksterne partnere at indberette mistanke om uregelmæssigheder helt anonymt.

Dette fremgår blandt andet af et lovforslag, som i sidste uge blev fremsat i Folketinget og skal førstebehandles i uge 17.
 

Ordningen stiller store krav til kommunerne

EU-direktivet, der blev vedtaget forrige år, indeholder blandt andet regler om, at whistlebloweren skal beskyttes, hvis han eller hun kommer med indberetninger om alvorlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen.

Mange af landets kommuner har allerede indført ordningen og dermed fået adgang til et system, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere kan få mulighed for anonymt og sikkert at indberette mistanke om ulovligheder og kritisable forhold. Men ordningen indeholder mange regler og stiller store krav til implementeringen. Det er derfor afgørende, at I handler i tide for at imødekomme de kommende regler og skabe overblik over, hvordan ordningen vil påvirke jeres arbejdsplads og kommune.  

Er din kommune én af de godt 75 kommuner, som endnu ikke har etableret en whistleblowerordning? I BDO har vi stor erfaring med at etablere solide whistleblowerordninger. Vi står derfor også klar til at hjælpe jer, så I undgår at stå med en løsning, der ikke opfylder de mange krav.
 

Kontakt os

Læs mere om whistleblowerordningen her  

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.