Grønne finansieringspuljer for SMV-virksomheder

De grønne finansieringspuljer er et statsstøttet støtteprogram, der tilbyder finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at omstille sig til en mere ansvarlig og cirkulær økonomi og drift. Støtteprogrammerne eksisterer i form af puljer målrettet specifikke ydelser.

Det gælder fx SMV:Grønne Kompetencer, der har til formål at hjælpe de danske SMV’er med løfte kompetencerne i virksomheden, og SMV:Grøn, som tilbyder rådgivnings- og investeringsvouchere rettet mod grøn omstilling og cirkulær økonomi. 
 

Hvem kan søge de grønne finansieringspuljer?

Kriterierne for, at din virksomhed kan søge støtteprogrammet, er, at du: 
  • Lever op til EU's kriterier for definitionen af en SMV
  • Har dansk CVR-nummer
  • Har mindst ét afsluttet årsregnskab 
  • Har positiv egenkapital 
  • Beskæftiger mellem 2-249 årsværk
  • Ikke er en del af en offentlig forvaltning eller modtager offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne.
Nedenfor kan du læse mere om indholdet af de to finansieringspuljer, og hvordan BDO kan bidrage til at gøre din økonomi og drift mere ansvarlig.
 

SMV:Grønne Kompetencer  

SMV:Grønne kompetencer tilbyder tre forskellige vouchere, som har til formål at hjælpe din virksomhed med løfte de ”grønne” kompetencer hos jer: 
  • Voucher 1: Du får op til 60.000 kr. til skræddersyede 1:1-forløb, som skal kompetenceudvikle dine medarbejdere, ledere eller bestyrelse – eller på anden vis løfte virksomhedens kompetencer inden for det bæredygtige felt.  
  • Voucher 2: Du får mulighed for at benytte dig af eksisterende tilbud, fx kurser ved videns- og uddannelsesinstitutioner, til en samlet værdi af op til 60.000 kr. 
  • Grøn Kickstart: Du får mulighed for at deltage i afklarende og kompetencegivende workshops for små og mellemstore virksomheder.
For at komme i betragtning til finansieringsstøtte gennem SMV:Grønne Kompetencer skal virksomheden beskrive sit konkrete behov for kompetenceudvikling.

Læs mere om SMV:Grønne Kompetencer her.
 

SMV:Grøn 

Via SMV:Grøn kan små og mellemstore virksomheder søge vouchers til rådgivning og grønne investeringer, enten som en kombination af rådgivning og investering eller rådgivning alene.

SMV:Grøn har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi og er til for at støtte virksomheder i at komme videre på bæredygtighedsagendaen ved at fokusere på reduktion af ressourceforbrug og affaldsmængder. 

Læs mere om SMV:Grøn her.
 

Hvornår kan du ansøge om de grønne finansieringspuljer? 

I 2024 kan du ansøge om at blive en del af de to finansieringspuljer af fem omgange:


 

BDO står klar til at hjælpe dig

Er du interesseret i at søge en af de to puljer eller høre mere om, hvordan BDO’s rådgivere kan hjælpe dig på din grønne rejse? Så er du meget velkommen til at kontakte os.