Deadline for regnskabsklasse store C og D er lige om lidt – er I klar?

Men lige om lidt bliver det gamle direktiv erstattet af et nyt, som får direkte betydning for alle virksomheder i regnskabsklasse store C og i regnskabsklasse D.

Det nye direktiv har fået den mundrette titel; CSRD. Eller CSR-Direktivet. Det er både en skærpelse og en udvidelse af de tidligere krav. Formålet med det nye direktiv, som erstatter det gamle, er kort fortalt at sikre, at virksomheder i EU rapporterer om deres bæredygtighed på en pålidelig og ensartet måde.

 

Hvornår træder det nye direktiv i kraft?

Direktivet skal senest være indarbejdet i dansk lovgivning i sommeren 2024. Det vil i første omgang gælde store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, der er omfattet af årsregnskabsloven. Fra regnskabsåret 2025 er øvrige store virksomheder omfattet af direktivet. Fra regnskabsåret 2026 er børsnoterede SMV’er også omfattet af direktivet.

 

Hvad indebærer det nye direktiv?

Direktivet indebærer blandt andet krav om obligatorisk rapportering af ikke-finansielle oplysninger inden for de tre ESG-områder: Miljø og klima (E), sociale forhold (S) og virksomhedsledelse (G). Virksomhederne skal rapportere efter en række obligatoriske standarder. Disse standarder er i øjeblikket ved at blive behandlet hos Erhvervsstyrelsen.

 

Vores anbefalinger

Bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift er blevet en uundgåelig faktor for danske virksomheder, som nu må inkludere risici og muligheder for at fremtidssikre deres strategi og opnå en konkurrencefordel. Et eksempel på denne tendens er CSR-direktivet, som er en del af den voksende ESG-reguleringsbølge.

Det er derfor vigtigt, at I tager stilling til de nye lovkrav og ser på, hvor I kan forbedre jeres politikker på og data for området. CSRD kan fungere som en driver til at komme på forkant med bæredygtighed, og jo før arbejdet med det nye direktiv og rapporteringskrav sættes i gang, jo nemmere bliver overgangsperioden fra det gamle til det nye direktiv.