Planlæggeruddannelse på ældreområdet

Planlæggeruddannelsen målretter sig imod de personer, der sidder med ruteplanlægning og/eller vagtplanlægning i hjemmeplejen og sygeplejen. Det er dog også relevant for teamledere og distriktsledere, der fx ønsker en større indsigt i planlægning samt en fælles tilgang med planlæggerne.
 

Skræddersyet undervisning

Undervisningen afvikles som udgangspunkt fysisk hos kunden i den pågældende kommune. Der er dog også mulighed for, at undervisningen afholdes digitalt via f.eks. teams eller 1:1 undervisning af den enkelte planlægger. 

Værdi skabes, når læring bringes i anvendelse. På undervisningsdagene får deltagerne prøvehandlinger, som de skal arbejde med ude i organisationen. Resultaterne herfra evalueres løbende i undervisningen.
 

Værdi planlægningsuddannelsen kan give jer

  • Jeres planlæggere får viden og redskaber til at løse deres kerneopgave endnu bedre.
  • Jeres planlæggere får værktøjerne til sammen med ledere at tilpasse ressourceforbruget i driften op og ned på en bæredygtig og proaktiv måde.
  • Ledere og planlæggere får et fælles sprog og en fælles tilgang til planlægning.
  • I kan få en styrket planlægning med positive indvirkning på sygefraværet og udgifterne til vikarer.
  • I kan via planlægningen få løftet kontinuiteten og jeres arbejde med tværfaglighed.
  • I får en fælles platform for jeres planlægning på tværs af organisationen, så samarbejdet på tværs bliver endnu bedre.
  • Gennemføres foranalysen, får i konkrete realiserbare anbefalinger til rammerne for jeres planlægning, der bringer organisationen helt i mål.


Har du spørgsmål til planlæggerunddannelsen på ældreområdet? Kontakt os, eller hent vores mini-brochure, hvor du kan læse meget mere om undervisningens indhold.

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor
 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.