Fremtidssikring af den kommunale tandpleje

Flere kommuner oplever en tiltagende udfordring med at finde den rette balance, hvor tandplejen har et tilfredsstillende fagligt serviceniveau, men samtidig er økonomisk og faglig bæredygtig. I vores dialoger med kommunerne ser vi flere faktorer, som skaber et behov for at finde en fremtidssikker løsning for tandplejen:
 

  • Faldende børnetal: Medfører en uhensigtsmæssig og urentabel drift af særligt de mindre klinikker.
  • Tilflytning til kommunens største byer: Klinikker i yderområder af kommunerne efterlades med et for lille patientgrundlag til en optimal drift.
  • Flere ældre: Flere borgere kan ikke selv komme til tandlæge, hvilket medfører et behov for at omsorgstandplejen kan håndtere et større patientgrundlag i fremtiden.
  • Mangel på tandlæger: Stigende rekrutteringsvanskeligheder for tandlæger gør det vanskeligt at bemande de forskellige tandplejetilbud og klinikkerne optimalt. Hertil kommer en særlig problematik hos kommuner med en decentral klinikstruktur med at skaffe nok tandlæger med tilladelse til selvstændigt virke.
  • Nyt tilbud om socialtandpleje fra juli 2020: Alle kommuner skal tage stilling til, hvordan de vil drifte et vederlagsfrit tilbud om socialtandpleje til udsatte borgere med særlige sociale problemer.  
  • Effektiviseringskrav på de kommunale budgetter.
     

Lokale forhold og vilkår er meget bestemmende for, hvad der er den optimale løsning i hver kommune. Derfor kan man som kommune ikke bare se mod nabokommunerne for at finde løsningerne. En bedre vej er at analysere driften og forudsætninger for fremtiden i egen kommune. Og på den baggrund få et oplyst og gennemsigtigt grundlag for at træffe beslutninger om en fremtidssikker indretning af tandplejen.

BDO hjælper kommuner med at identificere kommunens handlingsmuligheder til en fremtidssikring. Det kan være sammenlægning af klinikker, justeringer af teamsammensætning/indkaldelsesintervaller/ åbningstider, udlicitering eller fælles tandlægefunktion med nabokommuner. BDO ser i flere tilfælde betydelige fordele ved at kommuner optimerer deres klinikstruktur, så den samlede tandpleje bliver økonomisk mere effektiv, samtidig med at de faglige miljøer styrkes. Det er dog også vores erfaring, at driften som oftest vil kunne optimeres uden strukturændringer.
 

BDO balancerer faglige og økonomiske hensyn

Vores erfaringer fra tidligere analyser af tandplejen er, at det er muligt at forene tandfaglige og økonomiske hensyn i en ny, optimeret tandpleje. I en involverende og gennemsigtig analyseproces med kommunens økonomi- og fagforvaltning, overtandlægen og evt. tandfaglige medarbejdere tilbyder vi sammen med jer at skabe et overblik over tandplejens nuværende økonomi og drift samt udarbejde konkrete, handlingsanvisende anbefalinger til en fremtidssikring.

Serviceeftersynet kan munde ud i en rapport, fremtidsscenarier, en sagsfremstilling til udvalget og/eller et revideret budget for de næste år. Ligesom vi gerne kommer ud og holder oplægget for udvalgets politikere i kommunen.
 

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om vores erfaringer med analyser af tandplejen. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om mulighederne hos netop jer.

Hiv fat i Rasmus Høybye Duus på rad@bdo.dk eller Jonas Kjærgaard Thodsen på jot@bdo.dk for at blive klogere på, hvordan vi kan fremtidsikre jeres tandpleje.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.