ATA-analyser i dagtilbud

Savner I transparens og et praksisnært billede af medarbejdernes arbejdsdag i daginstitutionerne?

Er I nysgerrige på, hvad arbejdstiden bruges på i jeres kommunale dagtilbud? Dette kan en ansigt-til-ansigt-analyse (ATA-analyse) hjælpe jer med at afdække.

Formålet med en ATA-analyse er at skabe transparens i arbejdet i dagtilbuddene og klarlægge, hvor stor en andel af arbejdstiden personalet bruger på fx tid til samvær med børnene, administration og andre vigtige opgaver. En ATA-analyse giver altså indblik i, hvordan medarbejdernes arbejdstid fordeler sig mellem de forskellige arbejdsopgaver, der er nødvendige for at drifte dagtilbud i kommunerne. Det bliver dermed også tydeligt, hvilke opgaver, der fylder mest for de enkelte medarbejdergrupper i daginstitutionerne. Ved hjælp af medarbejdernes egne registreringer af arbejdstiden tydeliggøres de mulige faktorer, der kan spille ind på mulighederne for at skabe stærke børnefællesskaber hele dagen.

 

Lad BDO hjælpe

Hos BDO kan vi hjælpe jer med at foretage en ATA-analyse, som både bygger på medarbejdernes egne registreringer af arbejdstiden. Ydermere kan vi foretage interviews med medarbejdere eller foretage observationer i praksis for at komme endnu mere i dybden med, hvordan arbejdstiden fordeler sig. Formålet med denne kombination af datakilder er at sikre et meningsfuldt afsæt for det videre arbejde, hvor de involverede parter får mulighed for at vise og sætte ord på deres hverdag og arbejdsliv med alle de nuancer, der foreligger. Perspektiverne fra det pædagogiske personale, om deres konkrete praksis og oplevelse af arbejdstidsfordeling, er afgørende for, at kortlægningen giver et så reelt og retvisende billede som muligt af den nuværende situations styrker og udfordringer. Dette skal være med til at sikre, at vurderinger og anbefalinger ligeledes bliver praksisnære og realiserbare direkte ind i institutionens hverdag. Med andre ord skaber kombinationen af analysetilgange et mere solidt og validt afsæt for drøftelserne om det videre arbejde med udvikling af stærkere almene børnefællesskaber. 

Det er vigtigt for BDO at slå fast, at der i vores optik ikke er nogen rigtig eller forkert måde at fordele sin tid i arbejdet i dagtilbud. En høj børnetid er dermed ikke nødvendigvis det samme som høj kvalitet, hvis ikke de aktiviteter, der indgår i tiden sammen med børnene, er velplanlagte og reflekterede, således at de understøtter børnenes læring, trivsel og udvikling. ATA-analysen skal derfor bruges som dialogværktøj til at stille nysgerrige spørgsmål til dagtilbuddenes praksis, hvilket gør det muligt at dykke ned i, hvordan der kan frigøres mere tid til at prioritere styrkede børnefællesskaber.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.