Webinar: Forstå virksomhedsordningen (VSO)

Personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og driver virksomhed erhvervsmæssigt, kan gøre brug af den virksomhedsskatteordningen - også kaldet VSO.

Webinar: Forstå virksomhedsordningen (VSO)

Webinar
Torsdag d. 26. september 2024kl. 09:00 til 10:00

OnlineDanmark

Arrangementsbeskrivelse

Personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende, og driver virksomhed erhvervsmæssigt, kan gøre brug af den virksomhedsskatteordningen - også kaldet VSO. Ordningen er en måde, hvorpå personligt ejede virksomheder kan få visse skattemæssige fordele.
 
I dette korte webinar vil vi give et overblik over, hvordan virksomhedsordningen kan anvendes, hvem der kan benytte sig af ordningen, og hvilke fordele det kan give som selvstændig erhvervsdrivende.
 
Webinaret henvender sig til personer, der driver selvstændig virksomhed - herunder ejere af udlejningsejendomme.
 
Vi vil på webinaret berøre:
  • Hvem kan benytte virksomhedsordningen 
  • Optimering i virksomhedsordningen
  • Virksomhedens indkomst og kapitalafkastgrundlag  
  • Udlån og udtagelse af aktiver fra VSO  
  • Sikkerhedsstillelser og regnskabskrav 
  • Ægtefæller og omgørelse mv.
  • Investeringsmuligheder for midler i virksomhedsskatteordningen
 
Webinaret holdes den 26. september kl. 9-10.
 
Webinaret afvikles live, hvorfor der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs via vores åbne chat. Specifikke spørgsmål om konkrete sager kan ikke besvares, da det kræver rådgivning.
Webinaret vil ikke blive optaget til videre udsendelse.
 
Det er gratis at deltage.