• Biler

    En guide til skat, moms og afgifter

Publikation:

Biler

13 august 2019

 Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller begge dele.

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.

 Målet har været at beskrive hovedreglerne. Det vil sige de regler, der gælder i de fleste tilfælde. Der er altså ikke tale om en udtømmende beskrivelse. Enkelte særregler og undtagelsesbestemmelser er udeladt, ligesom nogle regler bevidst er beskrevet i overordnede vendinger. Dette er gjort for at gøre teksten så læsevenlig som muligt.

Guiden kan ikke erstatte konkret rådgivning. Hvis du har specifikke spørgsmål, anbefaler vi, at du søger rådgivning.

Hent publikationen her