Disclaimer og copyright

Alle rettigheder til indholdet på bdo.dk forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af brochuremateriale eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO’s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

Publikationer i form af brochuremateriale er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationer dækker ikke specifikke situationer, medmindre andet er angivet, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning.

Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger.

BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i brochuremateriale.