Skattefrie diæter er ikke altid skattefrie

19 november 2014

I en opsigtsvækkende afgørelse fastslår Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefrie godtgørelser, hvis den aftalte løn udgør et beskedent beløb. Heller ikke selvom lønnen er fastsat efter forhandling.

For nogle år siden blev reglerne om udbetaling af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser skærpet. Det blev bestemt, at det er en absolut betingelse for skattefrihed, at godtgørelserne ikke er en del af lønnen, men udelukkende en kompensation for afholdte udgifter til kost, logi og/eller kørsel (befordring).

Hvis godtgørelserne skal kunne udbetales skattefrit, må der derfor ikke ske lønomlægning, således at lønmodtageren accepterer en lavere løn end vedkommende ellers kunne have fået mod at få udbetalt skattefrie godtgørelser oven i lønnen.

I forarbejderne til reglerne er det som et eksempel anført, at der er tale om ulovlig lønomlægning, hvis lønmodtageren accepterer ubetalt overarbejde mod at få udbetalt skattefrie godtgørelser.

Den netop offentliggjorte afgørelse omhandler en dansk vikarvirksomhed, der stiller medarbejdere fra Litauen til rådighed for andre danske virksomheder primært inden for bygge- og anlægsbranchen.

De litauiske arbejdere skulle ansættes i vikarvirksomheden til en løn, der blev fastsat efter forhandling, og som aldrig ville være mindre end minimumslønnen efter litauisk lovgivning. Konkret forventede man at skulle aflønne arbejderne med en timeløn på 18 – 23 kr. Overtimer skulle honoreres med 60 – 83 kr. Herudover ville vikarvirksomheden udbetale skattefrie diæter med 360 kr. pr. døgn.

Skatterådet fastslog imidlertid, at diæterne ikke kunne udbetales skattefrit. Dels fordi dette ifølge rådet forudsætter, at lønnen ikke udgør et ubetydeligt beløb. Dels fordi der ikke må være sket lønomlægning. Dette mente rådet var tilfældet. I sin afgørelse henviste rådet til størrelsen af de aftalte timelønninger sammenholdt med størrelsen af godtgørelserne.

Kommentar

Afgørelsen er bemærkelsesværdig derved, at SKAT rent faktisk indstillede, at Skatterådet skulle give grønt lys til konceptet, hvilket rådet imidlertid ikke gjorde.

I betragtning af, at der ikke var tvivl om, at der forelå et reelt ansættelsesforhold, forekommer det retlige grundlag for kravet om en løn af en bestemt størrelse – efter vores opfattelse – temmelig tvivlsomt.

Hertil kommer, at afgørelsen ikke giver nogen som helst indikation af, hvor høj timelønnen skal være, for at Skatterådet vil anerkende, at der ikke er tale om lønomlægning.

Afgørelsen efterlader utvivlsomt en række virksomheder med store udfordringer i forhold til, hvad de konkret skal gøre for at overholde reglerne. Udbetaler de godtgørelser uden skattetræk, hæfter de nemlig i princippet for ikke indeholdt kildeskat, hvis SKAT efterfølgende gør gældende, at godtgørelserne ikke opfylder betingelserne for at være skattefrie.

Vi er naturligvis til rådighed, hvis du eller din virksomhed ønsker en vurdering af, hvorvidt I fortsat kan udbetale diæter og/eller kørepenge uden skattetræk.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.