Momsfradrag forudsætter korrekte fakturaer

04 juni 2014

Fradrag for købsmoms forudsætter, at virksomheden kan fremlægge dokumentation for købet i form af en faktura udstedt til denne. En ny dom illustrerer, at den slags skal tages alvorligt.

SKAT har for nylig offentliggjort en dom i en sag om fradrag for købsmoms. Sagen handlede om en selvstændig, der havde foretaget fradrag for købsmoms med et beløb på 46.000 kr. uden at kunne fremlægge dokumentation for udgiften. SKAT nægtede derfor fradrag for beløbet.

Ejeren havde under sagen forklaret, at der var tale om køb af konsulentbistand og havde fremlagt forskellige former for dokumentation, herunder en faktura og en række regnskabsbilag, som imidlertid ikke stemte helt overens med bogføringen, samt oplysninger om det udførte arbejde.

Under sagens behandling ved byretten fremlagde ejeren et nyt aftalegrundlag samt forskellige overførselskvitteringer. På denne baggrund, samt ikke mindst på grund af de afgivne vidneforklaringer, godkendte byretten momsfradraget, idet retten tillige lagde vægt på, at Skatteankenævnet i skattemæssig henseende havde godkendt fradrag for udgiften.

Du kan læse dommen her.

Kommentar

I den konkrete sag lykkede det for ejeren at redde momsfradraget på målstregen, men nok på bekostning af ikke ubetydelige sagsomkostninger.

Sagen er et godt eksempel på, at det kan koste dyrt ikke at overholde de formelle regler på momsområdet. De indebærer blandt andet, at der kun kan foretages fradrag for købsmoms, hvis der foreligger en faktura til dokumentation af udgiften. Og fakturaen skal være udstedt til virksomheden.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor hotel- og restaurationsregninger er udstedt til en medarbejder, der har været på rejse, og ikke til den virksomhed, hvori han er ansat. Også udgifter til reparation af varebiler og til indkøb af håndværktøj eller reservedele faktureres nogle gange til en medarbejder og ikke til virksomheden.

Det kan betyde, at virksomheden nægtes fradrag for købsmomsen. I nogle tilfælde kan problemet løses ved at gå tilbage til leverandøren og få udstedt nye fakturaer, men det forudsætter, at leverandøren stadig eksisterer og er indstillet på at medvirke til omgørelsen, og er under alle omstændigheder forbundet med merarbejde. Den slags kan undgås ved at instruere medarbejderne om vigtigheden af, at fakturaer af enhver art skal udstedes til virksomheden.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.