Moms ved udlejning af arbejdskraft

11 februar 2015

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at udlejning af arbejdskraft altid er en momspligtig aktivitet, og at dette også gælder, selvom de udlejede medarbejdere skal anvendes til en momsfri aktivitet.

Den konkrete sag handlede om en erhvervsskole, der bad om bindende svar om de momsmæssige konsekvenser, dels ved udlejning af lærerkræfter til andre uddannelsesinstitutioner og dels ved levering af hele undervisningsydelser til samme.

Skatterådet fastslog, at udlejning af arbejdskraft er en momspligtig aktivitet. Også selvom medarbejderne af lejeren anvendes til en momsfri aktivitet. Derimod fandt rådet ikke, at levering af hele undervisningsydelser var momspligtig.

Kommentar

Den sidste del af afgørelsen – at levering af undervisningsydelser er momsfri – synes at være udtryk for en opblødning af praksis. I alle tilfælde er det i en tidligere afgørelse fastslået, at levering af et kursusmodul til et AMU-kursus var momspligtigt.

At udlejning af arbejdskraft er momspligtigt er derimod ingen overraskelse. Dette gælder også ved udlån af medarbejdere, fx mellem koncernforbundne selskaber.

Ved udlejning mellem interesseforbundne parter skal prisen i momsmæssig henseende som minimum fastsættes til kostprisen, hvis lejeren af arbejdskraften ikke har fuldt momsfradrag. I sådanne tilfælde kan delansættelse være en bedre løsning.

I koncerner er det under visse betingelser muligt at undgå momsbelastningen ved at lade selskaberne fællesregistrere i momsmæssig henseende. En fællesregistrering medfører nemlig, at interne leverancer ikke skal anses for leverancer i momsmæssig forstand og derfor ikke skal momses.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.