Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Konvertible gældsbreve

02 juli 2014

Hovedaktionærer har normalt ikke fradrag for tab ved pengeudlån til deres selskab. Der findes imidlertid en undtagelse. Tab på konvertible gældsbreve kan fradrages, men formalia skal overholdes.

En særlig undtagelsesregel i kursgevinstloven betyder, at hovedaktionærer ved deres indkomstopgørelse ikke kan fradrage tab på fordringer på deres eget selskab. Hvis selskabet har brug for kapital, er de derfor som udgangspunkt nødt til at indskyde denne som selskabskapital, hvis de vil sikre sig fradrag i tilfælde af tab.

Der findes imidlertid en undtagelse. Konvertible gældsbreve (obligationer) behandles i skattemæssig henseende efter reglerne for aktier og kan derfor være et godt alternativ.

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev, som giver långiveren (aktionæren) ret til at få indfriet sit lån på 2 måder. Enten med kontanter eller med aktier. Det er en ret og ikke en pligt. Og efter praksis er hovedaktionærer ikke forpligtet til at lade sig betale med aktier, selv om dette ud fra en umiddelbar betragtning synes mest oplagt.

En hovedaktionær, der ejer alle aktier i sit selskab, vil – hvis selskabet er tilstrækkelig kapitaliseret - ofte være mere interesseret i at få lånet indfriet med kontanter, uanset at lånet kan konverteres til aktier til en favorabel kurs.

At yde lånet med en konverteringsret er derfor en gardering mod ”worst case”.

Et skattemæssigt fradrag for tab på konvertible gældsbreve forudsætter imidlertid, at formalia er overholdt. Det vil sige, at de selskabsretlige regler for udstedelse af sådanne er iagttaget.

Det betyder i praksis følgende:

  • Beslutningen om udstedelse af et konvertibelt gældsbrev skal træffes på en generalforsamling i selskabet.
  • Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
  • Selskabets vedtægter skal ændres, idet vilkårene for det konvertible gældsbrev skal fremgå heraf. Det gælder dels vilkårene omkring forrentning og forfaldstid samt vilkårene for konvertering, herunder tidspunktet og kursen. Endelig skal vedtægterne rumme bestemmelser om betydningen af eventuelle ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverteringstidspunktet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.