Julegaver til kunder og andre forretningsforbindelser

02 december 2015

Mange virksomheder giver stadig julegaver til udvalgte kunder og forretningsforbindelser. Ofte af ikke ubetydelig værdi. Vi giver her en oversigt over de skatte- og momsregler, der gælder for den slags.

Den skatte- og momsmæssige behandling afhænger af, om julegaven kan anses for en reklamegave, eller om den skal anses for repræsentation.

Er der tale om reklame, er der fuldt fradrag såvel skatte- som momsmæssigt. Er der derimod tale om repræsentation, kan ingen del af momsen fradrages, mens der skattemæssigt kun er fradrag for 25 % af den samlede udgift inklusive moms.
Hvorvidt der er tale om reklame eller repræsentation afgøres dels ud fra gavens kostpris og dels ud fra dens art.

Hvis gaven ikke kan spises eller drikkes, og ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, er der tale om reklame, hvis gaven er udstyret med logo og/eller firmanavn og i øvrigt er fremstillet i et større antal i reklameøjemed. Det kan fx være kuglepenne, kalendere og parkeringsskiver.

Består gaven af vin, specialøl, chokolade eller lignende, kan gaven i momsmæssig – og formentlig også i skattemæssig – henseende ikke anses for en reklamegave, med mindre gaven gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Dette gælder også, selvom beløbsgrænsen ikke er overskredet, og gaven er med logo og/eller firmanavn.

Den lave beløbsgrænse, der har været gældende i 30 år og som ikke pristalsreguleres, betyder, at udgifter til julegaver hos langt de fleste virksomheder vil skulle behandles som repræsentationsudgifter.

På modtagersiden afhænger de skattemæssige konsekvenser af, hvorvidt gaven tilfalder virksomheden som sådan eller af enkeltpersoner i denne.
Hvis julegaven består af en kasse specialøl, nogle flasker vin eller en stor æske chokolade, og deles den af medarbejderne fx under julefrokosten, har det ingen skattemæssige konsekvenser for disse.

Derimod er gaver til enkeltpersoner i princippet skattepligtige for de pågældende, hvis gaven er af ikke-ubetydelig værdi. Modtageren har selv ansvaret for indberetningen til SKAT. Det er vores vurdering, at den skattepligtige værdi vil kunne ansættes til 50 % af gavens antagelige kostpris, jf. den praksis der gælder for beskatning af rejser, som leverandører nogle gange tilbyder til nøglemedarbejdere hos visse kunder.