Ingen fradrag for tab på valutaswap

30 december 2015

Vestre Landsret har i en konkret sag givet SKAT medhold i, at en landmand ikke skattemæssigt havde fradrag for tab på en valutaswap, fordi den ikke havde tilstrækkelig erhvervsmæssig tilknytning.

Selvstændige har – i modsætning til selskaber – kun fradrag for tab på finansielle kontrakter, hvis disse er af erhvervsmæssig art. Er dette ikke tilfældet, kan tabet kun modregnes i senere gevinster på andre kontrakter.

Der stilles store krav til dokumentationen for, at en kontrakt er erhvervsmæssig. I den netop offentliggjorte dom nægtede retten fradrag med den begrundelse, at swapaftalen beløbsmæssigt oversteg hovedstolen på det lån, som den angiveligt skulle afdække risikoen på, og at swapaftalen desuden anvendte danske kroner og schweizerfranc, mens lånet var optaget i euro.