Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Hovedaktionærers udlån til eget selskab - 2

03 december 2014

Det er i en ny dom endnu en gang fastslået, at hovedaktionærer, der låner penge ud til deres selskab, ikke kan undslå sig beskatning af renter af lånet, selvom selskabet ikke er i stand til at betale disse.

Dommen angår en hovedaktionær, som i årene 2005 – 2010 havde udlånt et samlet beløb på knap 22 mio. kr. til sit selskab. I selskabets regnskab var der for perioden samlet udgiftsført renter af lånet med lidt over 3,4 mio. kr., men selskabet – som havde en negativ egenkapital - havde ikke betalt ydelser på lånet, hvorfor renterne blot var blevet tilskrevet hovedstolen.

Hovedaktionæren havde ikke ladet sig beskatte af nogen del af renterne, idet der var givet henstand med betalingen.

Retten gav imidlertid SKAT medhold i, at hovedaktionæren, trods gyldig aftale om henstand, var skattepligtig af de tilskrevne renter, da han som hovedaktionær skattemæssigt var forpligtet til at periodisere disse. Forfaldstidspunktet var derfor uden betydning.

Kommentar

Hovedaktionærers udlån til og kaution for deres selskab er et område, som ofte skaber skattemæssige problemstillinger, jf. vores tidligere artikler herom i blandt andet Depechen 2011, nr. 2 og 2014, nr. 3.

Når det gælder lån, kan det være fristende at løse problemet med renterne ved at aftale, at der ganske enkelt ikke skal betales sådanne. At lånet i kortere eller længere tid skal være rentefrit.

Skattemæssigt anerkendes rentefrihed imidlertid kun fra det tidspunkt, hvor selskabet er håbløst insolvent. Er dette ikke tilfældet, ender sådanne sager derfor ofte med, at hovedaktionæren beskattes af en fikseret – en skønsmæssig ansat – rente. Den omstændighed, at selskabet ikke har likviditet til at betale renterne, tillægges ikke betydning.

I det konkrete tilfælde var lånet faktisk blevet forrentet, men hovedaktionæren havde givet henstand med betalingen. Dette var imidlertid som nævnt ikke tilstrækkelig til at undgå beskatning, da forfaldstidspunktet for renterne er uden betydning for hovedaktionærer, som skal periodisere renter af sådanne mellemværender.

For hovedaktionærer, der ønsker at undgå beskatning af ikke modtagende renter, kan en løsning være at erstatte renten med et kurstillæg, sådan at lånet gøres rentefrit mod et vilkår om, at det i stedet skal indfries til overkurs. Alternativt må finansieringen af selskabet ske som egenkapital i stedet for lån.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.