Hæftelse for skat af vederlag til underleverandør

03 juni 2015

Virksomheder kan ikke frigøre sig for hæftelsen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag til konsulenter og andre underleverandører ved blot at hævde, at disse er selvstændige.

Mange virksomheder foretrækker at anvende eksterne konsulenter eller underleverandører til visse opgaver i stedet for at bruge egne ansatte. Ofte af årsager, som intet har med skat at gøre. Det betyder, at konsulenten/underleverandøren sender en regning (almindeligvis med moms) for sit arbejde, og at virksomheden ikke indeholder kildeskat ved betalingen af denne.

Skattemæssigt kan parterne imidlertid ikke selv bestemme, hvorvidt konsulenten/underleverandøren er selvstændig eller ej. Det beror på en konkret vurdering af parternes aftale. Hvis det kan lægges til grund, at der reelt er tale om et ansættelsesforhold, hæfter virksomheden for ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og har ikke fradrag for eventuelt betalt moms.

Problemstillingen kan illustreres med en netop offentliggjort dom. Den angik en virksomhed, der beskæftigede sig med mandskabsudlejning, og som havde indgået aftale med en udenlandsk klejnsmed om udførelse af arbejde for et skibsværft.

I kontrakten mellem udlejningsvirksomheden og klejnsmeden var det anført, at den ugentlige arbejdstid androg 37 timer med mulighed for aftale om arbejde i weekends og overtid på hverdage. Smeden skulle endvidere bruge udlejningsfirmaets arbejdssedler og måtte ikke overfor skibsværftet oplyse, at han var selvstændig.

Byretten fandt på denne baggrund, at der reelt forelå et ansættelsesforhold, og at udlejningsselskabet havde udvist forsømmelighed ved ikke at have indeholdt kildeskat ved udbetalingerne til smeden. Udlejningsselskabet hæftede derfor for et beløb svarende til den skat, der skulle have været indeholdt.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.