Feriepengeforpligtelse direktør - regnskabsmæssig behandling

30 december 2015

Selvom direktører ikke er omfattet af ferieloven, kan man ikke uden videre undlade at afsætte feriepenge til sådanne i årsregnskabet. Heller ikke selvom virksomheden helst er fri.

Ansatte direktører er ikke omfattet af ferieloven. Ikke desto mindre holder de naturligvis i et eller andet omfang ferie ligesom alle andre. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der regnskabsmæssigt skal afsættes skyldige feriepenge.

Er det i direktørkontrakten aftalt, at ferielovens regler skal finde anvendelse, skal der i årsregnskabet afsættes skyldige feriepenge på samme måde som for andre funktionærer.

Er det i kontrakten aftalt, at direktøren har ret til ferie, men uden at ferielovens regler som sådan finder anvendelse, skal der også afsættes skyldige feriepenge. Også selvom direktøren i tilfælde af fratræden måske ikke har ret til godtgørelse for feriepenge. Det hensatte beløb skal dække den fremtidige ferie, som der er optjent ret til inden statustidspunktet.

Rummer direktørkontrakten ingen bestemmelser om ferie, skal der stadig afsættes skyldige feriepenge, hvis der er kutyme for, at direktøren rent faktisk holder ferie efter mundtlig aftale med bestyrelsen.

Når det gælder ansatte direktører, vil det således være yderst sjældent, at der ikke skal afsættes skyldige feriepenge i årsregnskabet. Kun beløbets størrelse (antallet af uger) vil kunne diskuteres.

Er der tale om et selskab, hvor direktøren er identisk med hovedaktionæren, og hvor der ikke foreligger nogen direktørkontrakt eller lignende, vil der efter vores opfattelse ikke være noget krav om afsættelse af skyldige feriepenge i årsregnskabet. Der er dog tale om et gråzoneområde, og hvis hovedaktionæren rent faktisk holder ferie på samme måde som øvrige funktionærer, taler meget for, at der skal afsættes skyldige feriepenge også for denne, men dette må afgøres efter en konkret vurdering. Under alle omstændigheder vil det aldrig kunne kritiseres, hvis virksomheden vælger at gøre det.