Erstatning til aktionærer i Roskilde Bank

08 april 2014

Omkring 17.000 privatkunder i den tidligere Roskilde Bank tilbydes nu erstatning fra Finansiel Stabilitet. For langt de fleste vil erstatningen i praksis være skattefri.

Erstatningen udgør 60 % af kundens nettotab og tilbydes til de aktionærer, der købte aktier i banken i perioden op til eller umiddelbart efter de to aktiesalgskampagner, der løb fra den 11. august – 17. september 2006 og fra den 12. marts – 8. april 2007. Du kan læse mere om tilbuddet her.

De berørte aktionærer har sammen med tilbuddet modtaget en 7 sider lang vejledning fra SKAT om den skattemæssige behandling af erstatningen.

For de aktionærer, der stadig er i besiddelse af deres gamle Roskilde Bank-aktier, indebærer en accept af forligstilbuddet, at de nu (i 2014) sælger disse aktier til Finansiel Stabilitet for et beløb svarende til erstatningssummen. For de aktionærer, som allerede har solgt deres aktier, anses erstatningen i skattemæssig henseende for en yderligere salgssum og skal derfor henføres til det år, hvori aktierne blev solgt.

Den skattemæssige behandling af erstatningssummen afhænger af, hvorvidt aktierne i sin tid lå i et åbent depot – altså var købt for frie midler – eller i et lukket depot, fordi de var købt for midler fra en rate- eller kapitalpension, fra en selvpensionsopsparing eller fra en børneopsparing.

Var aktierne købt for frie midler, og har aktionæren ikke foretaget yderligere aktieinvesteringer, hvorpå der er udsigt til gevinst, vil erstatningssummen i praksis være skattefri, da den blot dækker en del af et tab, som ikke kan modregnes i anden indkomst, fordi der er tale om tab på aktier, der engang har været børsnoteret.

For aktionærer, der har købt aktier i Roskilde Bank for frie midler ad flere omgange, og som nu kun får erstatning for en del af aktierne, anses erstatningen i skattemæssig henseende at dække de først indkøbte, fordi opgørelse af gevinst og tab sker efter FIFO-princippet.

Aktionærer, der har købt aktier for frie midler, men som har solgt aktierne inden de modtager erstatning, vil i nogle tilfælde skulle rette henvendelse til SKAT med henblik på korrektion af deres underskudssaldo eller tidligere gevinstopgørelser.

Vi er naturligvis til rådighed, hvis du ønsker rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af erstatningsaftalen i dit tilfælde. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.