Butikker glemmer at få godtgjort deres elafgift

27 januar 2016

Alt for mange virksomheder glemmer at få godtgjort deres elafgift. Senest har vi hjulpet to butikker med at få mere end 100.000 kr. tilbage og sikret dem en fremtidig årlig besparelse i niveauet 30 – 40.000 kr.

Momsregistrerede virksomheder kan normalt få godtgjort størstedelen af den elafgift, som de betaler. Kun liberale erhverv – konsulenter, ingeniører, arkitekter, advokater, revisorer m.fl. – har stærkt nedsat mulighed for godtgørelse.

Såfremt elektriciteten anvendes til belysning, drift af computere og tekniske anlæg mv., kan der opnås en godtgørelse på 88,1 øre pr. kWh.

Elektricitet, der anvendes til opvarmning, til airconditionering og til el-vandvarmere godtgøres med 50,2 øre pr. kWh.

Hvis elektriciteten anvendes til begge formål, og der ikke sker en måling af hvilken del, der går til procesformål og hvilken del, der anvendes til opvarmning/køling, sker fordelingen efter en særlig metode. Som oftest vil det kunne betale sig at opsætte målere, så godtgørelsen kan ske på basis af det faktiske forbrug.

Og det er ikke ubetydelige beløb, der er tale om. Vi har netop hjulpet to helt almindelige tøjbutikker, som ikke havde været opmærksomme på muligheden for refusion, med at søge om godtgørelse for de seneste tre år. I begge tilfælde mere end 100.000 kr. Den fremadrettede besparelse ligger for begge i niveauet 30 – 40.000 kr. årligt.

Størrelsen af elafgiften fremgår af fakturaerne fra forsyningsselskaberne, og godtgørelsen sker i praksis over de periodiske momsangivelser. For virksomheder, der afregner moms månedsvis, vil førstkommende refusionsmulighed derfor være den 25. februar 2016. Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt, må vente til den 1. marts 2016.