• En side af BDO i Danmark

Oversigt

Ny bogføringslov

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget lovforslag til en ny bogføringslov. Der er tale om en helt ny lov, der erstatter den nugældende bogføringslov.

Den nye lov har dels en række bestemmelser videreført fra den gamle lov, men i en opdateret og mere nutidig formulering, dog med visse væsentlige ændringer.

BDO har udarbejdet publikationen ”Bogføringslovens krav til virksomheden, 2022” med de ændringer, som følger af den nye bogføringslov, herunder særligt de nye krav til digitalisering af bogholderiet. Med publikationen får du på en nem og overskuelig måde et overblik over de mange krav og pligter, bogføringsloven stiller til virksomheden. Herudover indeholder publikationen en oversigt over de forventede ikrafttrædelsestidspunkter.

Der udestår fortsat en række forhold til nærmere afklaring hos Erhvervsstyrelsen, herunder bekendtgørelser om digitale bogføringssystemer. Dette er markeret i publikationen.

 

Læs publikationen

Read the publication in English

 

 

 

 

Oversigt

Se oversigten over den nye bogføringslov her.

Se her

Nyheder

Læs alle nyheder og artikler angående den nye bogføringslov her.

Se her

Videoer/kurser

Se vores webinarer omhandlende den nye bogføringslov her.

Se her

Digitale ydelser

Kommer snart

Se her

Spørgsmål og svar der har relevans nu

Det fremgår af bogføringsloven § 7, stk. 2, at virksomheder, der på grund af deres kompleksitet, antallet af transaktioner eller transaktionernes økonomiske omfang ikke er i stand til at registrere alle individuelle køb eller salg, kan i stedet registrere aggregerede køb eller salg på grundlag af daglige kasseopgørelser.

Der er følgende krav til procedure-beskrivelserne. Vi kender pt. ikke de mere specifikke krav:

1. Procedurer for at sikre løbende registrering af transaktioner

2. Procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis

3. Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne (Dvs. pkt. 1 og 2)

Nej, det er eksternt ift. virksomheden. Der er muligheden for følgende løsninger:

  • Digitalt bogføringssystem og dermed digitale registreringer og bilag skal ligge hos udbyder eller ekstern tredjepart, eller som minimum en sikkerhedskopi heraf.
  • Cloud-baserede systemer – fuldstændig opbevaring hos udbyder/tredjepart (i skyen)
  • Hybrid-systemer – installeret lokalt i virksomheden, men med en sikkerhedskopi hos udbyder/tredjepart

Spørgsmål og svar der har relevans senere 

Ja, bilag skal være digitale og kan ikke være i papirform fra og med den 1/7-2024 (tidligst).

Det er fra 1/7-2024 (tidligst), at bilag skal opbevares digitalt.

Erhvervsstyrelsen offentliggør en liste over godkendte digitale bogføringssystemer. Denne liste offentliggøres tidligst den 1. oktober 2023.

Kravet om brug af e-fakturering er ikke kommet endnu. Vi kender derfor ikke de nærmere krav hertil, og om man evt. kan påkræve, at udenlandske kunder skal anvende e-faktura. Vi kan derfor alene afvente en nærmere afklaring af kravene.

Det er virksomheden selv, der skal sikre, at bogføringssystemet opfylder de samme krav, der også gælder ved de godkendte digitale bogføringssystemer.

Man skal ikke søge godkendelse, men det skal sikres, at bogføringssystemet overholder de samme krav, som der stilles til de godkendte digitale bogføringssystemer.

Vi ved det ikke pt., men vi forventer, at bilagene skal vedhæftes den enkelte postering i økonomisystemet.

 

Har du brug for hjælp til den nye bogføringslov?


Har du brug for hjælp til at danne dig et overblik over de mange ændringer, den nye bogføringslov har bragt med sig, eller er der noget, du har spørgsmål til? Så kontakt os.

Kontakt Jesper her

Download publikationen