• En side af BDO i Danmark

Oversigt

Ny bogføringslov

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget lovforslag til en ny bogføringslov. Der er tale om en helt ny lov, der erstatter den nugældende bogføringslov.

Den nye lov har dels en række bestemmelser videreført fra den gamle lov, men i en opdateret og mere nutidig formulering, dog med visse væsentlige ændringer, og dels nogle helt nye elementer, bl.a. vedrørende krav om digitalisering af bogholderiet.

I det efterfølgende beskrives en række af de, efter vores opfattelse, væsentligste ændringer i den nu vedtagne lov i forhold til den gamle bogføringslov. Der er dermed ikke tale om en udtømmende gennemgang af alle ændringer og nye bestemmelser gennemført i den nye lov.

Bogføringsloven vil for de fleste bestemmelsers vedkommende træde i kraft den 1. juli 2022 med virkning fra denne dato. Bestemmelser vedrørende digitale bogføringssystemer vil dog først træde i kraft på et senere tidspunkt.

 

 

 

Oversigt

Se oversigten over den nye bogføringslov her.

Se her

Nyheder

Læs alle nyheder og artikler angående den nye bogføringslov her.

Se her

Videoer/kurser

Se vores webinarer omhandlende den nye bogføringslov her.

Se her

Digitale ydelser

Kommer snart

Se her

Spørgsmål og svar der har relevans nu

Erhvervsstyrelsen kommer med en skabelon, som gøres tilgængelig, hvilket den ikke er pt. BDO henviser til denne skabelon.

Det fremgår af bogføringsloven § 7, stk. 2, at virksomheder, der på grund af deres kompleksitet, antallet af transaktioner eller transaktionernes økonomiske omfang ikke er i stand til at registrere alle individuelle køb eller salg, kan i stedet registrere aggregerede køb eller salg på grundlag af daglige kasseopgørelser.

Der er følgende krav til procedure-beskrivelserne. Vi kender pt. ikke de mere specifikke krav:

1. Procedurer for at sikre løbende registrering af transaktioner

2. Procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis

3. Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne (Dvs. pkt. 1 og 2)

Nej, det er eksternt ift. virksomheden. Der er muligheden for følgende løsninger:

  • Digitalt bogføringssystem og dermed digitale registreringer og bilag skal ligge hos udbyder eller ekstern tredjepart, eller som minimum en sikkerhedskopi heraf.
  • Cloud-baserede systemer – fuldstændig opbevaring hos udbyder/tredjepart (i skyen)
  • Hybrid-systemer – installeret lokalt i virksomheden, men med en sikkerhedskopi hos udbyder/tredjepart

Spørgsmål og svar der har relevans senere 

Ja, bilag skal være digitale og kan ikke være i papirform fra og med den 1/1-2024 (tidligst).

Det er fra 1/1-2024 (tidligst), at bilag skal opbevares digitalt.

Erhvervsstyrelsen offentliggør en liste over godkendte digitale bogføringssystemer. Denne liste offentliggøres tidligst den 1. oktober 2023.

Kravet om brug af e-fakturering er ikke kommet endnu. Vi kender derfor ikke de nærmere krav hertil, og om man evt. kan påkræve, at udenlandske kunder skal anvende e-faktura. Vi kan derfor alene afvente en nærmere afklaring af kravene.

Det er virksomheden selv, der skal sikre, at bogføringssystemet opfylder de samme krav, der også gælder ved de godkendte digitale bogføringssystemer.

Man skal ikke søge godkendelse, men det skal sikres, at bogføringssystemet overholder de samme krav, som der stilles til de godkendte digitale bogføringssystemer.

Vi ved det ikke pt., men vi forventer, at bilagene skal vedhæftes den enkelte postering i økonomisystemet.

  

Kontakt Jesper her                                                   Kontakt René her