Oversigt

Ny bogføringslov

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget lovforslag til en ny bogføringslov. Der er tale om en helt ny lov, der erstatter den nugældende bogføringslov.

Den nye lov har dels en række bestemmelser videreført fra den gamle lov, men i en opdateret og mere nutidig formulering, dog med visse væsentlige ændringer.

BDO har udarbejdet publikationen ”Bogføringslovens krav til virksomheden, 2022” med de ændringer, som følger af den nye bogføringslov, herunder særligt de nye krav til digitalisering af bogholderiet. Med publikationen får du på en nem og overskuelig måde et overblik over de mange krav og pligter, bogføringsloven stiller til virksomheden. Herudover indeholder publikationen en oversigt over de forventede ikrafttrædelsestidspunkter.

Der udestår fortsat en række forhold til nærmere afklaring hos Erhvervsstyrelsen, herunder bekendtgørelser om digitale bogføringssystemer. Dette er markeret i publikationen.


Spørgsmål og svar der har relevans nu

Erhvervsstyrelsen er kommet med en skabelon. Den kan du finde her.

Er du e-conomic kunde, er der mulighed for at tilgå en skabelon under "Alle Indstillinger", hvor du kan have din egen bogføringsbeskrivelse liggende. 

Det fremgår af bogføringsloven § 7, stk. 2, at virksomheder, der på grund af deres kompleksitet, antallet af transaktioner eller transaktionernes økonomiske omfang ikke er i stand til at registrere alle individuelle køb eller salg, kan i stedet registrere aggregerede køb eller salg på grundlag af daglige kasseopgørelser. 

Nej, det er eksternt ift. Virksomheden (og også eksternt ift. en evt. koncern, hvis virksomheden er en del af sådan). Der er muligheden for følgende løsninger:

  • Godkendte, Cloud-baserede systemer – Fuldstændig opbevaring hos udbyder/tredjepart i skyen, hvormed der er automatisk sikkerhedskopi. 

  • Godkendte, Hybrid-systemer – installeret lokalt i virksomheden, men med en sikkerhedskopi hos udbyder/tredjepart. Der skal laves sikkerhedskopi af ændringer en gang om dagen. Fuld sikkerhedskopi en gang om ugen.

  • Egenudviklede/Specialdesignede, bogføringssystemer. Digitale registreringer og bilag skal ligge hos udbyder eller ekstern tredjepart, eller som minimum en sikkerhedskopi heraf. Der skal laves sikkerhedskopi af ændringer en gang om dagen. Fuld sikkerhedskopi en gang om ugen.
Spørgsmål og svar der har relevans senere

Ja, holdingselskaber vil også blive omfattet af dette krav. 

Ja, bilag skal være digitale. Det er fra 1. juli 2024, at bilag skal opbevares digitalt, såfremt sidste regnskabsår er afsluttet pr. 30/6 ellers efter førstkommende afslutning af årsregnskab.

Erhvervsstyrelsen offentliggør en liste over godkendte digitale bogføringssystemer. Denne liste offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside pr. 1. januar 2024. 

Der er fra Erhvervsstyrelsens side krav til udbyderne af standard digitale bogføringssystemer omkring den europæiske standard Peppol BIS i forbindelse med udenlandske handler. 

Systemer af denne art vil blive betegnet som "Egenudviklet/Specialudviklet" (dette gælder alle systemer ikke på listen over godkendte systemer. Denne bekendtgørelse er p.t. under udarbejdelse og forventes udstedt 1. oktober 2023. Det vil under alle omstændigheder være den individuelle virksomhed selv, der vil være ansvarlig for at overholde disse krav. Ikrafttrædelsesdatoen forventes for nuværende at være 1. januar 2025.  

Det korte svar er ”nej”. 

Bilag skal opbevares digitalt, og opbevaringen skal ske i bogføringssystemet. 

Systemer af denne art vil blive betegnet som "Egenudviklet/Specialudviklet" (dette gælder alle systemer ikke på listen over godkendte systemer). Denne bekendtgørelse er p.t. under udarbejdelse og forventes udstedt 1. oktober 2023. Det vil under alle omstændigheder være den individuelle virksomhed selv, der vil være ansvarlig for at overholde disse krav. Ikrafttrædelsesdatoen forventes for nuværende at være 1. januar 2025. 

Det er alene bogføringssystemet, der skal godkendes. Ikke øvrige systemer som lønsystemer, bookingsystemer mv. Dette er dog ikke en garanti for, at det ikke vil blive et krav med tiden. 

Bilag skal opbevares digitalt, og opbevaringen skal ske i bogføringssystemet. Der er ikke noget til hinder for, at dette er overført til økonomisystemet fra et add-on modul.