• Budget for skoler 2020 .

    Budgetlægning giver overblik og sikrer gode beslutninger..

    Kontakt os
Publikation:

Budgetlægning giver overblik og sikrer gode beslutninger

25 september 2019

Klaus Grønbæk Jakobsen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Skolers økonomi er kompleks og påvirkes af mange eksterne faktorer og politiske tiltag. Det kan give store styringsmæssige udfordringer for skolens ledelse, og der vil derfor være behov for et godt beslutningsgrundlag, som kan afspejle konsekvenser af ønskede tiltag og mulige beslutninger.

Skolens primære indtægtsgrundlag afhænger af finansloven og elevtallet, hvor elevtallet kan ændre sig fra dag til dag i forbindelse med tilgang og frafald, og hvor tilskuddet ændrer sig fra år til år afhængigt af de politiske forhandlinger. Risikoen for udsvingene i skolens indtægter medfører, at ledelsen skal have et godt økonomisk overblik over skolens omkostninger og økonomiske sammenhænge, da flere af disse alene kan tilpasses med en tidsmæssig forsinkelse. Dette er særligt gældende for skolens lønomkostninger, som er skolens væsentligste omkostning.

De mange udfordringer stiller store krav til ledelsens indsigt i skolens økonomiske sammenhænge og til det budgetteringsværktøj, som ledelsen anvender for at kunne konsekvensvurdere ændringer i forudsætninger på såvel kort som lang sigt.
 

Hent hele publikationen