Artikel:

Stor udvidelse af elafgiftsrefusionen for det danske erhvervsliv

20 december 2018

Chris Pedersen, Partner, Moms |

Regeringen har fremsendt lovforslag om ændring af elafgiftsloven, så de liberale erhverv nu får adgang til afgiftsrefusion af sit elforbrug på samme vilkår som de øvrige erhverv i det danske erhvervsliv.

Det foreslås at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven med virkning fra og med 2023. Dermed vil de liberale erhverv fremover være omfattet af muligheden for afgiftsrefusion på linje med andre momsregistrerede erhverv.

Bilaget til elafgiftsloven omfatter visse momsregistrerede liberale erhverv - herunder advokater, arkitekter, reklamevirksomheder og revisorer – som til og med 2022 ikke har mulighed for at få refusion af elafgiften til procesformål, hvorved de betaler den almindelige høje afgift indtil da.

Adgangen til afgiftsrefusion er dog stadig betinget af, at nogle betingelser er opfyldt. Følgende krav skal bl.a. opfyldes:

  • Elafgiften refunderes i samme omfang, som der er fradrag for momsen i virksomheden
  • Energien skal forbruges af virksomheden, dvs. elafgiften refunderes ikke af energi, der videresælges – eksempelvis til lejere
  • Energien må som hovedregel ikke anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt til komfortkøling - her gælder der andre regler, som man skal være meget opmærksomme på.

Hos BDO følger vi udviklingen i reglerne meget tæt og vil løbende informere omkring eventuelle ændringer/justeringer af reglerne.

Ved spørgsmål til ovenstående kan Momspartner Chris Pedersen kontaktes.